Zniknie pomnik, przed którym złotoryjscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny?

Od kilku miesięcy w Sejmie procedowany jest senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk 985). Projekt jest po pierwszym czytaniu w komisjach i w zeszłym miesiącu wpłynęło do niego stanowisko rządu. Według założeń de lege ferenda postuluje się, że właściciele … Czytaj dalej Zniknie pomnik, przed którym złotoryjscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny?