Zmieniono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano zarządzenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski.
Czytaj dalej Zmieniono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu