Od czerwca zacznie obowiązywać nowy harmonogram dyżurów aptek!

27 kwietnia Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Akt prawa miejscowego został w dniu dzisiejszym opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. 2017.2254). Oznacza to, że uchwała wejdzie w życie 20 maja z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej Od czerwca zacznie obowiązywać nowy harmonogram dyżurów aptek!