Archiwa tagu: samorządy

Przegląd zmian w działaniu samorządów, które wejdą wraz z nową kadencją – cz. 1

Dziś Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). Ustawa została dzisiaj ogłoszona i wejdzie w życie 31 stycznia. Przybliżymy szereg zmian, które zwiększą wpływ obywateli i radnych na sprawowanie władzy. Zmian w kodeksie wyborczym (wprowadzonym na mocy tej ustawy) tym razem nie omówimy.

Czytaj dalej Przegląd zmian w działaniu samorządów, które wejdą wraz z nową kadencją – cz. 1

Od 1 czerwca nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąc uchwałę lub zarządzenie

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o , która w istotny sposób poprawia pozycję każdego pozostającego w sporze z organami władzy publicznej mogącymi stanowić akty prawa miejscowego co do treści zarówno aktów prawa miejscowego jak i aktów kierownictwa wewnętrznego (to ostatnie nie dotyczy wojewodów), przyśpieszając drogę sądowo-administracyjną.

Czytaj dalej Od 1 czerwca nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąc uchwałę lub zarządzenie

Nowe perspektywy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dolnośląskimi samorządami. Skorzystają między innymi Świerzawa i Wojcieszów!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości podpisania listów intencyjnych między przedstawicielami 19 Gmin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim a przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Czytaj dalej Nowe perspektywy współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dolnośląskimi samorządami. Skorzystają między innymi Świerzawa i Wojcieszów!