Obywatelka wygrywa z Miastem sprawę o przepisy planu zagospodarowania przestrzennego

Mieszkanka Złotoryi zaskarżyła trzy przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sąd administracyjny przyznał jej rację co do dwóch przepisów, które nakazywały każdemu w pewnych przypadkach, przy inwestycjach w Strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, uzyskać opinię lub pozwolenia konserwatora zabytków. Skarżąca zwróciła uwagę, że lokalny prawodawca odmiennie uregulował kwestie określone w ustawie.

Czytaj dalej Obywatelka wygrywa z Miastem sprawę o przepisy planu zagospodarowania przestrzennego

Teksty jednolite uchwał obowiązkiem samorządów

Od 2012 roku na samorządach lokalnych (na mocy art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ciąży obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych nowelizowanych aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał. Na każdorazowe spełnienie tego obowiązku rady gmin, miast, powiatów mają rok od dnia wejścia w życie poszczególnej nowelizacji. Niestety nie zawsze o tym niełatwym obowiązku pamiętają.

Czytaj dalej Teksty jednolite uchwał obowiązkiem samorządów