Co będzie za rok z obligacjami powiatowymi?

21 czerwca 2013 r. radni powiatowi wyrazili zgodę na wyemitowanie obligacji, które miały posłużyć zamianie kredytów i pożyczek. Łącznie wyemitowano papiery dłużne o łącznej wartości 23 550 000 zł (23 550 obligacji po 1 000 zł każda). Dlaczego przypominamy tę datę i ten fakt? Dziś obligacje są jedną z głównych przyczyn, które sprawiają, że Rada Powiatu Złotoryjskiego … Czytaj dalej Co będzie za rok z obligacjami powiatowymi?