Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

31 lipca 2017 r. pani Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – wystosowała, z upoważnienia Wojewody, pismo do Rady Miejskiej w Złotoryi. Wskazane zostały w nim przykłady niezgodnych z prawem postanowień Statutu Miasta Złotoryja. Organ nadzoru wskazał, że Statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów prawnych. Pierwszy przykład dotyczył tego, … Czytaj dalej Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?