Do czasu modernizacji linii bez szans na weekendowe połączenia kolejowe?

Do czasu modernizacji linii kolejowej nr 284 ciężko liczyć na uruchomienie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego choćby weekendowych połączeń kolejowych z/do Złotoryi polegających na wydłużeniu połączeń, które kończą lub zaczynają bieg w Legnicy.

Czytaj dalej Do czasu modernizacji linii bez szans na weekendowe połączenia kolejowe?

Dwa miejskie lokale do wynajęcia za złotówkę

28 listopada br. odbędzie się przetarg ustny dotyczący najmu dwóch lokali użytkowych na czas nieoznaczony. Chodzi o lokal po Restauracji „Wena” oraz jeden z lokali w nowym budynku przy ul. Szkolnej. Stawka wywoławcza jest bardzo preferencyjna – to tylko złotówka netto za metr kwadratowy miesięcznie.

Czytaj dalej Dwa miejskie lokale do wynajęcia za złotówkę

Konsultacje planów zagospodarowania Wyszyńskiego oraz okolic Asnyka, Górniczej, Pagórkowej

Do wglądu zostały wyłożone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej a także dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.

Czytaj dalej Konsultacje planów zagospodarowania Wyszyńskiego oraz okolic Asnyka, Górniczej, Pagórkowej

Zapraszamy na TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE w dniu 16.10.2018

Zapraszamy Wystawców oraz wszystkich zainteresowanych na Targi Edukacyjno-Zawodowe w dniu 16 października 2018 r., w godz. 10.00 do 12.00 oraz do przygotowania i przeprowadzenia prezentacji stanowiska pracy („interaktywne prezentacje” ukazujące specyfikę pracy w zawodzie, np. ubiór, wykorzystywane narzędzia, produkty, proces produkcji, wyniki pracy).

 

Istnieje też możliwość prezentacji oferty edukacyjnej przez szkoły – prezentacja talentów uczniów, oferta klasy przedstawiona w sposób praktyczny w oparciu o wykonywany przyszły zawód. Naszym zamysłem jest stworzenie wizualizacji branży/zawodu/stanowiska, aby młodzi ludzi zdobyli jak najpełniejszą wiedzę odwiedzając dane stanowisko. W tym roku kontynuować będziemy tzw. „Aleję Odkrywania Talentów„, czyli specjalnie przygotowane stanowiska, na których będzie można spróbować swoich sił, wykonując np. zadania manualne lub, wziąć udział w profesjonalnych testach doradczych i poznać dokładnie swoje predyspozycje zawodowe. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Złotoryi

Cele Targów Edukacyjno-Zawodowych to:
•    Przybliżenie młodzieży i osobom poszukującym możliwości kształcenia – lokalnej oferty edukacyjnej
•    Impuls do dokonywania ważnych, życiowych wyborów dotyczących dalszego kierunku edukacji
•    Wskazówki w odpowiedzi na pytanie „Co dalej”?
•    Pokaz talentów młodzieży
•    Działania warsztatowe w Alei Odkrywania Talentów
•    Prezentacja lokalnych firm / prezentacje zawodów / OFERTY PRACY
•    Prezentacja instytucji doradczo-wspierających młodzież na rynku pracy
•    Oferta instytucji wspierających rynek pracy i edukacji

Film z Targów edukacyjno-zawodowych w 2017 r.:

 

Organizacją wydarzenia zajmują się doradcy zawodowi: Anna Sarczyńska i Anna Janiak.
Tel: +48 76 87 79 247, 246
anna.sarczynska@pup.zlotoryja.pl
anna.janiak@pup.zlotoryja.pl

Anna Sarczyńska

Czytaj dalej Zapraszamy na TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE w dniu 16.10.2018

Konsultacje społeczne projektu kolejnego planu zagospodarowania

Burmistrz miasta Złotoryja serdecznie zaprasza do składania wniosków i uwag w ramach konsultacji społecznych w sprawie wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.

Czytaj dalej Konsultacje społeczne projektu kolejnego planu zagospodarowania

Co w temacie ścieżek rowerowych, ronda i komunikacji miejskiej?

Na ten Urząd Miejski w Złotoryi przewidział rozpoczęcie realizacji dwóch znaczących inwestycji w drogi lokalne a od przyszłego roku uruchomienie komunikacji miejskiej. Co się dzieje w tych tematach w momencie, w którym w całej Polsce samorządy mają problem ze znalezieniem wykonawców za ceny odpowiadające kosztorysom?

Czytaj dalej Co w temacie ścieżek rowerowych, ronda i komunikacji miejskiej?

Drogie czy tanie powiatowe obligacje?

19 lipca br. Powiat Złotoryjski zawarł z PKO BP S.A. umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Emisja ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z emisji obligacji komunalnych. Realizacja harmonogramu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2013 r. narażałaby powiat na utratę płynności finansowej. Powiat w latach 2018-2021 miał wykupić obligacje po 5 mln zł rocznie a w roku 2022 na kwotę 3,55 mln zł.

Czytaj dalej Drogie czy tanie powiatowe obligacje?

Świerzawa przekaże powiatowi 14 hektarów pod inwestycję w ZAZ-ie?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świerzawie poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego. Łącznie powiat ma otrzymać 14 hektarów gruntów.

Czytaj dalej Świerzawa przekaże powiatowi 14 hektarów pod inwestycję w ZAZ-ie?

Starostwo kupuje sprzęt do transmisji sesji i głosowania elektronicznego

Starostwo Powiatowe w Złotoryi zamieściło ogłoszenie o konkursie ofert na „Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego”. Inwestycja ma celu wypełnienie obowiązku nałożonego przez nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym, która będzie miała zastosowanie od nowej kadencji. Wprowadzeniem wideorelacji w 2015 roku Rada i Zarząd Powiatu zainteresowane nie były.

Czytaj dalej Starostwo kupuje sprzęt do transmisji sesji i głosowania elektronicznego

Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej opublikowały wyniki oceny merytorycznej w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości”. O środki w tym konkursie ubiega się Gmina Miejska Złotoryja.

Czytaj dalej Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Dwie dekady w powiecie złotoryjskim nie przekonały Wojcieszowian?

Latem ubiegłego roku na terenie Wojcieszowa odbyło się gminne referendum, które rozpoczęło działania mające na celu zmianę powiatu przez Wojcieszów. 95% biorących wówczas udział w referendum odpowiedziało się za odejściem z powiatu złotoryjskiego i przejściem do powiatu jeleniogórskiego. Do ważności plebiscytu zabrakło 11 głosów.

Czytaj dalej Dwie dekady w powiecie złotoryjskim nie przekonały Wojcieszowian?

Co dalej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

W październiku 2017 roku, pierwszy raz po nieco ponad dekadzie, dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu zmieniono trzy miejscowe plany zagospodarowania, kolejne dwa są już gotowe i oczekują na uchwalenie. Obecnie trwają prace projektowe nad kolejnymi czterema.

Czytaj dalej Co dalej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Jak z pozoru prawdziwą informacją wywołać „g…burzę” – felieton naczelnego

Dziś każdy de facto staje się dziennikarzem. Nie trzeba pisać pod żadnym naczelnym, któremu funkcję powierzył wydawca mający w kieszeni wolne 40 zł na wpis sądowy do rejestru dzienników i czasopism. Zauważamy jakąś niegodność i piszemy na portalu społecznościowym często zamieszczając do tego ilustrację. Czasem powielamy informacje zasłyszane od innych. Niektóre bywają z pozoru prawdziwe, ale bywa, że coś w nich nie gra…

Czytaj dalej Jak z pozoru prawdziwą informacją wywołać „g…burzę” – felieton naczelnego

Odtworzenie walorów botanicznych „oczka” już wkrótce

24 lipca 2018 r. zastępca burmistrza zgłosił w Starostwie Powiatowym w Złotoryi zamiar przystąpienia do budowy sieci wodociągowej wraz z pompownią i wewnętrzną linią zasilającą w ramach zadania pn. „Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – oczko przy ul. Wiosennej” na działkach nr 131/97, 132/9, 412/13, 412/17, 412/21, 440/1, 418/1 – ul. Lubuska, ul. Krakowska – j. e. 022602_1.0008 – Złotoryja”.

Czytaj dalej Odtworzenie walorów botanicznych „oczka” już wkrótce

Spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 lipca 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 16.00, w sali nr 11 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (I piętro) – odbędzie się spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej Spotkanie w sprawie termomodernizacji domków jednorodzinnych w Złotoryi

Nie będzie spożywania własnego alkoholu w Rynku podczas imprez miejskich

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi radni podjęli uchwałę, na mocy której wprowadzono odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w trzech miejscach publicznych na terenie Złotoryi. Uchwała wchodzi w życie w sobotę (7 lipca), ale okrojona względem tego co przyjęli radni – bez § 3 pkt 3.

Czytaj dalej Nie będzie spożywania własnego alkoholu w Rynku podczas imprez miejskich

Od 7 lipca „picie pod chmurką” nad Zalewem oraz przy Aurelii legalne

22 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ogłoszona została uchwała w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Jej vacatio legis to dwa tygodnie. Oznacza to, że od 7 lipca wejdzie w życie.

Czytaj dalej Od 7 lipca „picie pod chmurką” nad Zalewem oraz przy Aurelii legalne

Kuriozalna uchwała RIO? Kolegium stwierdza nieważność i ustala… identyczne postanowienia

6 czerwca 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność części uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nowelizującej budżet i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością. Informacja jest o tyle ciekawa, że wiąże się z nią pewien zaskakujący fakt.

Czytaj dalej Kuriozalna uchwała RIO? Kolegium stwierdza nieważność i ustala… identyczne postanowienia

Będą konsultacje społeczne w sprawie secesji Wojcieszowa?

Na początku miesiąca Sławomir Maciejczyk, Burmistrz Wojcieszowa, wystąpił do Rady Powiatu Złotoryjskiego o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.

Czytaj dalej Będą konsultacje społeczne w sprawie secesji Wojcieszowa?

Dwukrotny wzrost zatrudnienia w podstrefie, szansa na pracę dla młodych po studiach

Na stronie miejskiej ukazało się pytanie do burmistrza dotyczące wzrostu liczby miejsc pracy w podstrefie LSSE w tej kadencji. Zadane zostały także pytania o zmianę poziomu bezrobocia w mieście oraz czy są szanse na miejsca pracy dla ludzi po studiach.

Czytaj dalej Dwukrotny wzrost zatrudnienia w podstrefie, szansa na pracę dla młodych po studiach

Monitoring w centrum przechodzi na światłowody

Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął konkurs ofert na roczną dzierżawę infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją.

Czytaj dalej Monitoring w centrum przechodzi na światłowody

Ogłoszono postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego powiatowego

Dziś, tj. 1 czerwca 2018 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 2815 ukazało się POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Czytaj dalej Ogłoszono postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego powiatowego

Rosną szanse ZKS Górnika na utrzymanie się w IV lidze

Piłkarze Górnika Złotoryja po fatalnej rundzie jesiennej na wiosnę punktują dość regularnie (5. miejsce w tabeli rundy wiosennej). Z 15. miejsca w tabeli awansowali na pozycję nr 13. Nadal jednak są w strefie spadkowej. Mimo dobrej formy, na trzy kolejki przed końcem zmagań, wciąż tracą 3 pkt do bezpiecznej lokaty, ale pojawiła się dodatkowa szansa na utrzymanie…

Czytaj dalej Rosną szanse ZKS Górnika na utrzymanie się w IV lidze

Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

Powiat Złotoryjski ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 – konkurs dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt miałby być realizowany w ramach poddziałania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” (RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18).

Czytaj dalej Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

RIO wskazuje na naruszenie prawa w zmianie budżetu powiatu

W ostatnią środę (16 maja) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę, w której wskazało na istotne naruszenie art. 243 ustawy o finansach publicznych przez kwietniową zmianę budżetu powiatu złotoryjskiego.  Wspomniany przepis określa dopuszczalny poziomu obsługi zadłużenia. Radni przyjmując uchwałę budżetową kilkunastokrotnie go przekroczyli.

Czytaj dalej RIO wskazuje na naruszenie prawa w zmianie budżetu powiatu

Miasto usprawni procedurę przydziału mieszkań do remontu

Miasto zamierza przyśpieszyć oraz usprawnić procedurę przyznawania mieszkań do remontu. Lokale będą oferowane wszystkim osobom z listy bez wyjątku w tym samym czasie. Każdy z oczekujących z listy (mieszkań do remontu) będzie mógł wybrać jedno mieszkanie. O tym, której z osób zostanie przydzielony lokal, zdecyduje najwyższa pozycja na liście oczekujących na przydział lokalu do remontu. Ratusz przygotował już stosowny projekt uchwały.

Czytaj dalej Miasto usprawni procedurę przydziału mieszkań do remontu

Wkrótce legalne piwko nad zalewem, na sztolni i nad oczkiem?

Wskutek nowelizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w najbliższym czasie miasto ma obowiązek przyjąć nową uchwałę „alkoholową”. Okazuje się, że władze miejskie planują częściową liberalizację spożycia alkoholu w kilku miejscach na terenie miasta.

Czytaj dalej Wkrótce legalne piwko nad zalewem, na sztolni i nad oczkiem?

Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

W ostatnich dniach stycznia zapadła decyzja o przyznaniu miastu Złotoryja środków na realizację projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”. W przyszłym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację.

Czytaj dalej Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

Triduum Paschalne i Niedziela Wielkanocna w Złotoryi – co, gdzie, kiedy.

Wielki Czwartek to dzień, który rozpoczyna Triduum Paschalne – najważniejsze święta w Kościele Rzymskokatolickim. Publikujemy informacje o nabożeństwach, spowiedziach oraz adoracjach w złotoryjskich kościołach.

Czytaj dalej Triduum Paschalne i Niedziela Wielkanocna w Złotoryi – co, gdzie, kiedy.

Powiat dostanie 1,5 mln zł mniej subwencji oświatowej niż w ubiegłym roku

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radni pochylą się nad zmianami do budżetu. Istotną zmianą będzie konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W przyjętym w grudniu budżecie zaplanowano, że dochody będą o 500 tys. zł niższe niż w roku 2017. Teraz jak grom z jasnego nieba spada informacja, że będzie je trzeba zmniejszyć o dodatkowe 950 tys. zł.

Czytaj dalej Powiat dostanie 1,5 mln zł mniej subwencji oświatowej niż w ubiegłym roku

Radni zdecydują o podziale na okręgi wyborcze i obwodach głosowania

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi głosowane będą projekty uchwał, które są niezbędne dla przeprowadzenia w listopadzie wyborów samorządowych. Zmieni się niewiele… Siedzibą obwodowej komisji wyborczej przestanie być Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi, nową siedzibą zostanie za to Żłobek Miejski.

Czytaj dalej Radni zdecydują o podziale na okręgi wyborcze i obwodach głosowania

Kto pyta ten nęka? – felieton naczelnego

W ostatnich dniach część Internetu skupiona wokół watchdogów (ludzi od społecznej kontroli działalności władzy) żyje irracjonalnym wnioskiem radnych gminy Ożarowice. Rajcy tamtejszej śląskiej gminy wymyślili, że przegłosują wniosek o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez obywatela, który… „notorycznie nadużywał ustawy o dostępie do informacji publicznej niezgodnie z jej celem”.

Czytaj dalej Kto pyta ten nęka? – felieton naczelnego

Miasto rozstrzygnęło konkurs na sport dzieci i młodzieży, rekreację, profilaktykę oraz kulturę

Gmina Miejska Złotoryja rozstrzygnęła konkurs na sport dzieci i młodzieży, rekreację oraz profilaktykę i przeciwdziałanie patologii społecznej a także na kulturę, sztukę, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Czytaj dalej Miasto rozstrzygnęło konkurs na sport dzieci i młodzieży, rekreację, profilaktykę oraz kulturę

Dlaczego pomnik LWP musi zostać wyburzony a żołnierzy Armii Czerwonej nie?

Szerokim echem odbiło się wyburzanie pomnika Bohaterów II Armii Ludowego Wojska Polskiego. Dlaczego jednak charakterystyczny pomnik usytuowany przy al. Miłej jest wyburzany a pomnik „Ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej” w pobliżu cmentarzu nie jest?

Czytaj dalej Dlaczego pomnik LWP musi zostać wyburzony a żołnierzy Armii Czerwonej nie?

Skarbnica wiedzy o Złotoryi i jej okolicach. Zajrzyj do nas!