Monitoring w centrum przechodzi na światłowody

Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął konkurs ofert na roczną dzierżawę infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją.

W ramach zadania podpięte do punktu w Centrum Monitoringu zostanie 11 punktów kamerowych na terenie Starego Miasta i jego okolic: pl. Reymonta (3 punkty), ul. Konopnickiej / ul. Staromiejska, ul. Solna (2 punkty), ul. Górna (1 punkt), ul. Mickiewicza (1 punkt), ul. Piłsudskiego (2 punkty), ul. Matejki (1 punkt). Usługa ma zostać uruchomiona w terminie do 31 października 2018 r.

Najlepszą ofertę złożyła spółka DSS Operator S.A. (Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa) z Wrocławia. Wrocławska spółka zrealizuje zlecenie za 156 456,00 zł brutto.

Jak czytamy na stronie przedsiębiorstwa „DSS Operator to firma odpowiedzialna za zarządzanie, utrzymanie i rozbudowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS). DSS to sieć światłowodowa wybudowana pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”„.

Do wykonawcy należeć będzie:

 1. Wykonanie projektu sieci światłowodowej, w tym:
  a) opracowanie projektu wykonawczego ułożenia sieci światłowodowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  b) uzgodnienie projektu budowlano-technicznego wykonania sieci światłowodowej i miejsc zakończenia sieci dla każdego z w/w punktów kamerowych z Urzędem Miejskim.
  c) uzyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń, opinii niezbędnych do wykonania/wybudowania infrastruktury. Projekt budowlano-techniczny powinien obejmować uzgodnienia tras ze wszystkimi właścicielami infrastruktury na terenach objętych zakresem projektów, jak i ze wszystkimi właścicielami gruntów, na których te przebiegi są projektowane.
  d) do obowiązków wykonawcy należy również pozyskanie map do celów opiniodawczych.
 2. Wykonanie sieci światłowodowej oraz dostawa sprzętu aktywnego:
  a) doprowadzenie minimum 2 włókien światłowodu jednomodowego do każdego z wyszczególnionych punktów kamerowych.
  b) kable światłowodowe muszą zostać położone na wszystkich odcinkach doziemnie (poza instalacjami w budynkach i na słupach). UM nie dopuszcza układania kabli światłowodowych z wykorzystaniem przewieszek itp.
  c) dostawa, montaż, uruchomienie w każdym punkcie kamerowym odpowiedniego konwertera światłowodowego wraz z wkładką SFP w ilości pozwalającej na zestawienie transmisji pomiędzy lokalizacjami wyszczególnionymi.
  d) dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja switcha agregującego w lokalizacji Rynek 42, Złotoryja z min. 20 portami SFP wraz w wkładkami SFP pozwalającymi na zestawienie transmisji pomiędzy lokalizacjami wyszczególnionymi.

Darmowe pasmo radiowe, wykorzystywane przez kamery miejskiego monitoringu, nie pozwala już w zasadzie na instalacje kolejnych. Za wykupienie kolejnego pasma należałoby zapłacić niemałe pieniądze.

Dzięki przejściu na światłowody 11 punktów przestanie nadawać na częstotliwościach radiowych, co w najbliższej przyszłości umożliwi instalację kolejnych kamer.

Komentarze

komentarze