Komisja poparła jeden projekt budżetu obywatelskiego, ale na Sesji powinny być głosowane dwa

Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Złotoryi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały złożony przez p. Romana Gorzkowskiego. Drugi z projektów w sprawie budżetu obywatelskiego został zaopiniowany negatywnie.

Zanim odbyło się głosowanie swój projekt referował były przewodniczący rady. Przedstawicieli wnioskodawców drugiego projektu zabrakło na sali. Pani Irena Mundyk wskazywała, że nie zostali zaproszeni. Wnioskodawca pierwszego z projektów wspomniał, że również i jego nie zapraszano. Przewodniczący komisji powiedział, że dostał informację (co potwierdziła przewodnicząca Rady), że poinformowano wnioskodawców o posiedzeniu i że otrzymał informację, że panią Barbarę Lenart zastąpi pan Marcin Zawiślak. Informacja o posiedzeniu komisji była ponadto opublikowana już kilka dni temu na miejskiej stronie internetowej.

Na posiedzeniu komisji pojawiały się również pomysły radnych na ewentualne poprawki do procedury budżetu obywatelskiego. Zdaniem radnego Waldemara Wilczyńskiego wskazane byłoby głosowanie internetowe. Pojawił się także pomysł aby umożliwić zgłaszanie projektów zlokalizowanych na gruntach innych niż miejskie (np. tereny spółdzielni). Radny Władysław Grodzki uważa, że warto byłoby podzielić miasto na dwa, trzy okręgi.

Ogółem radni są świadomi, że budżet obywatelski w tym roku będzie eksperymentem, który sprawi, że w przyszłym roku ewentualne niedociągnięcia i błędy zostaną wyeliminowane dzięki zdobytemu doświadczeniu.

Zdaniem przewodniczącego komisji jutro głosowany będzie tylko jeden projekt. Naszym zdaniem negatywna opinia komisji nie skutkuje odrzuceniem projektu uchwały i projekt powinien być poddany głosowaniu – po uprzedniej zmianie porządku obrad (bezwzględną większością ustawowego składu Rady) lub w przeciwnym przypadku na następnej zwołanej sesji. 

Wyniki głosowania

Projekt R. Gorzkowskiego:
8 – za (A. Bartnicki, S. Pazera, B. Łoś, A. Kocyła, J. Banaszek, L. Antonowicz, Ł. Łuniewski, M. Gagatek)
0 – wstrzymujący
1 – przeciw (I. Mundyk)
2 – nieobecni (A. Zawiślak, F. Słaby)

Projekt B. Lenart:
0 – za
2 – wstrzymujący się (A. Kocyła, J. Banaszek)
6 – przeciw (A. Bartnicki, S. Pazera, B. Łoś, L. Antonowicz, Ł. Łuniewski, M. Gagatek)
1 – nie głosował (I. Mundyk)
2 – nieobecni (A. Zawiślak, F. Słaby)

Komentarze

komentarze