Miasto stara się o centrum senioralne wraz z kompleksem basenowym

Mieszkańcy Złotoryi od wielu lat dopominają się o basen. Władze miasta mają pomysł na sfinansowanie inwestycji. Marzenia złotoryjan mogą się ziścić przy okazji pakietu dla średnich miast w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.

Pakiet dla średnich miast jest skierowany do średnich miast, którym grozi utrata funkcji społeczno-gospodarczych. Nasze miasto znalazło się na 118 pozycji. Zostało sklasyfikowane w typologii „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”. Za miasto średnie uznano każde miasto powyżej 20 000 mieszkańców lub każde miasto powyżej 15 000 mieszkańców będące stolicą powiatu (z wyłączeniem stolic województw).

Miasta średnie znajdują ważne miejsce w opracowanej przez ministra Mateusza Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Na 255 miast średnich ma zostać przeznaczone 2,5 mld złotych, z czego większa część będzie dotyczyć 122 miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Lista została opracowana na podstawie analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR.

Miasto przedstawiło dwa obszary, w których chciałoby uzyskać pomoc państwa: budownictwo komunalne i budowa centrum opieki senioralnej. Centrum opieki senioralnej miałoby obejmować:

  • rehabilitację,
  • dom dla osób starszych,
  • kompleks basenowy.

W planach jest basen kryty wraz z basenem letnim (odkrytym). Obydwa miałyby być zlokalizowane na gruntach miejskich przy ul. Lubelskiej. Grunty, na których znajdują się ruiny basenu mogłyby zostać sprzedane na cele inwestycyjne. Stanie się to realne po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi wynika z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie terenów przewidzianych do zainwestowania, intensyfikacji działalności gospodarczej. Dodatkowo, szczegółowe ustalenia obowiązującego planu miejscowego przewidują obecne zagospodarowanie – kąpielisko – do zachowania. Zatem nie ma możliwości innego wykorzystania przedmiotowego terenu, a koszty modernizacji tego obiektu znacząco przewyższają możliwości finansowe Gminy. Należy zatem rozszerzyć istniejącą funkcję usług sportu (US) o ogólnie rozumiane usługi (U). Chcąc pozyskiwać kolejnych inwestorów Gmina musi dysponować odpowiednim zapleczem gruntów atrakcyjnych ze względu na położenie, wielkość i możliwości zabudowy, nie wykluczając przy tym możliwości realizacji na przedmiotowym terenie usług sportowych. Należy stwierdzić, że istnieją szczególne wskazania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 9 obręb 6 w Złotoryi. czytamy w uzasadnieniu do podjętej w czerwcu uchwały.

Na czerwiec 2018 r. urzędnicy są umówieni w Ministerstwie na konsultacje w sprawie pomocy państwa związanej ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pozostałe miasta dolnośląskie w pakiecie dla średnich miast to:

21. Kamienna Góra „silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społ.-gospodarcza”
22. Ząbkowice Śląskie „silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społ.-gospodarcza”
41. Jelenia Góra „silna utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
57. Nowa Ruda „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
59. Kłodzko „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
61. Bielawa „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
71. Wałbrzych „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
73. Lubań „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
86. Zgorzelec „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
89. Dzierżoniów „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
93. Jawor „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
104. Bolesławiec „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
114. Świebodzice „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”

Zobacz również:

Złotoryja na liście ministra Morawieckiego. Miliony dla miasta?

Basen odkryty powstanie za pieniądze ze sprzedaży terenu, na którym znajdują się ruiny starego basenu?

Komentarze

komentarze