W złotoryjskim ogólniaku powstanie klasa europejska z językiem hiszpańskim!

Od dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi otrzymaliśmy ulotkę z ofertą edukacyjną. Wygląda naprawdę ciekawie!

Szkoła postanowiła po raz pierwszy w swojej historii umożliwić przyszłym uczniów naukę… języka hiszpańskiego! Takie możliwości oferuje klasa europejska z językiem angielskim i hiszpańskim. Rozszerzone w tej klasie mają być takie przedmioty jak historia oraz język polski. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w projektach międzynarodowych, tj. Euroweek, Erasmus+, eTwinning oraz obozach językowych. Ponadto jeden z przedmiotów będzie nauczany w języku angielskim. Szkoła umożliwi także przygotowanie do certyfikatów języków.

Także umysły ścisłe znajdą coś ciekawego. W liceum powstanie klasa informatyczna z rozszerzoną geografią i matematyką oraz dodatkowymi przedmiotami informatycznymi: algorytmiką, programowaniem oraz grafiką komputerową. Szkoła zapewni wyjazdy edukacyjne na wyższe uczelnie techniczne, zajęcia w centrach multimedialnych. Ponadto szkoła oferuje pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt multimedialny i komputerowy. Klasa ma przygotować przyszłego absolwenta do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych.

Dla tych, których interesują nauki przyrodnicze, szkoła oferuje klasę biologiczno-chemiczną z ochroną środowiska. Oddział umożliwi rozszerzenia z biologii, chemii lub geografii. Ponadto przewidziane są: edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, wycieczki dydaktyczne i zajęcia terenowe w centrach edukacji ekologicznej w Myśliborzu i Kostrzycy, w Afrykarium i Hydropolis we Wrocławiu, zajęcia laboratoryjne i wykłady na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że absolwentami LO są między innymi: Roman Kołtoń, Zbigniew Konopka, Mieczysław Pluta, Jerzy DryzekJarosław Pasternak, Dariusz BuraczewskiŁukasz Matecki, Krzysztof Grabowski, Roman Gorzkowski, Leszek Antonowicz, Piotr Kanikowski, Tomasz Wolańczyk, Leszek Cebulski, Wanda Grabos czy z młodszego pokolenia Dominik Hamara.

 

Zobacz również:

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze