Ilu absolwentów gimnazjów wybiera szkoły średnie poza powiatem?

W czerwcu 2017 r. Jacek Grabowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej, udzielił radnym komisji oświaty informacji na temat liczby absolwentów gimnazjów powiatu złotoryjskiego, którzy wybierają szkoły poza powiatem złotoryjskim.

Liczba absolwentów gimnazjów, którzy wybierają szkoły średnie poza powiatem złotoryjskim systematycznie rośnie (wyjątek rok 2013/2014):

2012/2013 – 35,29%
2013/2014 – 33,42%
2014/2015 – 40,10%
2015/2016 – 42,71%
2016/2017 – 44,79%

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze