Miasto ogłosiło konkurs na sport dzieci i młodzieży

Do 18 stycznia organizacje pozarządowych (oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego) mogą składać swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach zadania „sport dzieci i młodzieży”.

Konkurs dotyczy realizacji dwóch zadań publicznych:
Zadanie nr 1: w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji (260 tys. zł, w 2018 r. – 240 tys. zł)
Celem zadania jest upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja dzieci i młodzieży. W ramach zadania mogą być realizowane przedsięwzięcia polegające na: prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.
Realizacja zadań musi nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.
Zadanie nr 2: w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień (10 tys. zł, bez zmian)
Celem zadania jest upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień.
Realizacja zadań musi nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 18 lutego 2019 r.

Beneficjentami zadań publicznych mogą być wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. Oferta, w tym kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego powinna dotyczyć tylko uczestników z Gminy Miejskiej Złotoryja. Wycena pracy wolontariuszy, nie wymagającej specjalistycznego przygotowania, nie może przekroczyć 17 zł/h.

W tym roku środki na realizację zadania nr 1 zostały zwiększone ze względu na wniosek komisji Rady Miejskiej Złotoryi zaproponowany przez jednego z radnych, który wskazywał na trudną sytuację Górnika Złotoryja. Zwiększenie puli środków na konkurs nie oznacza jednak, że pieniądze te trafią do Górnika Złotoryja, ale ich podziału dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta.

Szczegółowe kryteria oceny ofert można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie.

(Fot. kadr z filmu Flex Motion)

Komentarze

komentarze