Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 31 stycznia do 14 lutego 2017 r. na terenie powiatu złotoryjskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Na podstawie wezwań Burmistrzów i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zacisze” w Złotoryi, ul. Kolejowa 4  w następujących terminach:

Gmina Pielgrzymka: 31 stycznia

Miasto Złotoryja:  01, 02, 03 lutego

Miasto Wojcieszów: 03 lutego

Gmina Zagrodno: 07 lutego

Miasto i Gmina Świerzawa: 08, 09 lutego

Gmina Złotoryja:  09, 10 lutego

Kobiety (wszystkie gminy): 14 lutego

Wszyscy, którzy stawią się na komisję w 2017 roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie się ostateczne.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

Do kwalifikacji wojskowej wzywani są:

–        mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

–        mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

–        osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•    kobiety urodzone w latach 1993–1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321),

•    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
  • książeczkę wojskową.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku.

    Zapamiętaj !

Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwia w przyszłości staranie się do pracy
w służbach mundurowych oraz ułatwia postępowanie przed instytucjami finansowymi.

Pomimo zniesienia powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy i niedostosowanie się do niego grozi sankcjami administracyjnymi i karnymi.

Źródło: Kamil Goda – powiat-zlotoryja.pl

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze