Archiwalne rejestry uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego za lata 1998-2017

Starostwo Powiatowe w Złotoryi udostępniło nam, na wniosek, rejestr wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego od początku działalności władz powiatowych w 1998 r. do 28 września 2017 r.

Ze swojej strony bardzo dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy zeskanowali te dokumenty. Jest tego 308 stron, więc tym bardziej należą się ciepłe słowa. W terminie 14 dni udało się to bez żadnych przeszkód zrealizować. 

Podobnie jak to miało miejsce z wykazem uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi postaram się je w najbliższych miesiącach przenieść na formę cyfrową. Może nie odbędzie się to w takiej formie jak przy bazie miejskiej (gdyż na jej uzupełnienie poświęciłem w ciągu ostatnich lat ze sto godzin – wyniki głosowań Rady, powiązanie z protokołami i innymi uchwałami, aplikacja), lecz postaram się aby chociaż funkcjonował arkusz kalkulacyjny. Wykaz uchwał Rady Miejskiej,  w formie cyfrowej, od początku polskiej samorządności w czerwcu 1990 r. można znaleźć tu.

Dokumenty mają wartość historyczno-prawną. Wiążę nadzieję, że kiedyś posłużą komuś do stworzenia publikacji na temat historii złotoryjskiego samorządu po 1990 r.

Rejestr I kadencji 1998-2002 cz. 1
Rejestr I kadencji 2001 cz. 2
Rejestr II kadencji 2002-2005
Rejestr II i III kadencji 2005-2008
Rejestr III i IV kadencji 2008-2014
Rejestr V kadencji 2014-2017 

Zobacz również:

Archiwalne rejestry uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi z lat 1990-2006

Komentarze

komentarze