Termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę obejścia miasta Złotoryja znowu przesunięty

Na 13 czerwca został przesunięty termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę obejścia miasta Złotoryja. To już czwarte przesunięcie terminu.

Do tej pory Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu udzieliła odpowiedzi na 418 pytań, co ma wpływ na kolejne przesunięcie terminu. Zamawiający zamieścił także decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 15 maja 2014 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi 328 (na trasie Legnica – Jelenia Góra), w wariancie 7 południowym.

Pierwotnie termin był ustanowiony na 3 kwietnia 2017 r., lecz jeszcze 27 lutego wydłużono go do 19 kwietnia 2017 r. 14 kwietnia wydłużono go do 10 maja, a 28 kwietnia o kolejne 20 dni. 26 maja 2017 r. termin wydłużono o kolejne dwa tygodnie – do 13 czerwca 2017 r.

Szacunkowy koszt całej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” ma wynieść blisko 65 mln złotych, z czego 85% zostanie sfinansoeane z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Obejście miasta Złotoryja miałoby powstać w ciągu 3 lat od podpisania umowy. W ramach tej inwestycji ma powstać 5 km nowych dróg a 1,519 km ma zostać przebudowanych.

Zobacz również:

Termin rozstrzygnięcia przetargu na „obwodnicę” znowu przesunięty!

Komentarze

komentarze