Burmistrz podsumowuje drugi rok kadencji

Czas rozwoju gospodarczego miasta – tak burmistrz Robert Pawłowski podsumowuje drugi rok swojej kadencji w złotoryjskim ratuszu.


Obsługa już pozyskanych inwestorów, rozwijanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, restrukturyzacja oświaty oraz poprawa efektywności gospodarki odpadami – na tym przede wszystkim skupił się w 2016 r. Urząd Miejski w Złotoryi. – Chociaż nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń, ubiegły rok należy uznać za udany dla naszego miasta – uważa Robert Pawłowski, który kierował pracami magistratu.

Największy plus burmistrz widzi w rozwoju gospodarczym Złotoryi. – Na terenie miasta powstaje coraz więcej miejsc pracy, inwestują nie tylko podmioty zewnętrzne, ale również lokalni przedsiębiorcy. Skala inwestycji jest jak do tej pory nienotowana. Powinno się to przełożyć w najbliższych latach na wzrost dochodów własnych gminy miejskiej. Tym bardziej, że Złotoryja wypracowała sobie opinię miasta przyjaznego przedsiębiorczości oraz aktywnego społecznie, co potwierdza też dobra prasa w profesjonalnych mediach – podkreśla Robert Pawłowski.

Sukcesem jest także reorganizacja placówek oświatowych oraz utworzenie klas sportowych. – W przeddzień reformy edukacji mamy uregulowane wszystkie sprawy dotyczące szkolnictwa w szkołach miejskich, dzięki czemu nauczyciele mogą spokojnie pracować i nie muszą martwić się, co przyniesie rok szkolny 2017/18 – zauważa burmistrz. Ratuszowi udało się również zmienić region gospodarki odpadami, co zapewnia miastu niższe koszty składowania odpadów oraz lepsze wskaźniki segregacji.

W swoim sprawozdaniu Robert Pawłowski zwraca też uwagę na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta oraz rozpoczęcie, po wielu latach przygotowań, modernizacji oczyszczalni ścieków.

Więcej o tym, co udało się zrobić w 2016 oraz o wyzwaniach na rok 2017 można przeczytać na portalu miejskim www.zlotoryja.pl. Na stornie zamieszczona jest również szczegółowa informacja z zadań zrealizowanych przez poszczególne wydziały UM oraz jednostki podległe.

Załączniki:

Podsumowanie 2016

Najważniejsze działania 2016

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze