Przetarg na Rondo ogłoszony

Po półtora rocznej przerwie Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił trzeci przetarg na realizację zadania publicznego pt. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”.

W ramach inwestycji ma zostać wykonane rondo z drogą jednojezdniową dwupasową o szerokości minimum 4m dla każdego pasa ruchu. Wraz inwestycją wykonany ma zostać chodnik oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

Inwestycja ma zostać wykonana w 10 miesięcy. Kryteriami wyboru ofert będą: cena 60%, okres gwarancji 40%. Oferty można składać do 28 sierpnia br. do godziny 10:00.

Właścicielem drogi jest Województwo Dolnośląskie, zadanie publiczne na mocy porozumienia zostało przekazane jako zadanie zlecone Gminie Miejskiej Złotoryja. Półtora roku temu przetarg unieważniono. Magistrat zamierzał przeznaczyć na przebudowę skrzyżowania 2 280 000 zł brutto (z których połowa kwoty miała pochodzić ze środków Województwa Dolnośląskiego). Do przetargu przystąpiło wówczas tylko Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Znana w Złotoryi spółka złożyła ofertę na kwotę 3 647 319,00 zł i zaoferowała 5-letnią gwarancję.

Dokumenty przetargowe dostępne są tu.

Zobacz również:

Komentarze

komentarze