Aleksander Ciempka skarbnikiem gminy Legnickie Pole!

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Legnickie Pole, na wniosek wójta Henryka Babuśki, powołała obecnego skarbnika Powiatu Złotoryjskiego pana Aleksandra Ciempkę na nowego skarbnika gminy Legnickie Pole.

Podczas wrześniowej sesji Rada Powiatu Złotoryjskiego zgłosiła kandydaturę skarbnika na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Skarbnik powiatu złotoryjskiego funkcję skarbnika Gminy Legnickie Pole obejmie 1 stycznia 2018 r. Poprzednim skarbnikiem tej gminy była pani Agnieszka Koryś, która złożyła wypowiedzenie i została odwołana w dniu 9 listopada 2017 r.

Aleksander Ciempka urodził się w 1974 roku w Złotoryi, jest absolwentem LO w Złotoryi. 30 maja 2003 r. został powołany na skarbnika Powiatu Złotoryjskiego w miejsce pani Jolanty Żulewskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta. Analogiczny przepis zawiera ustawa o samorządzie powiatowym (art. 12 ust. 3).

Zobacz również:

Skarbnik powiatu zostanie członkiem Kolegium RIO?

Komentarze

komentarze