Pechowy pałac w Wojcieszowie idzie pod młotek!

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi podda pod licytację pałac nieruchomość gruntową zabudowaną pałacem w mieście Wojcieszów.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym, położona w Wojcieszowie przy ul. Chrobrego 48 na działkach 154 i 155 obręb IV. Działka nr 155 o pow. 2,4547 ha, rodzaj użytków Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2,2987ha) oraz Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (0,1560ha). Wpis nieruchomości tj. Parku w Wojcieszowie Górnym do rejestru zabytków pod nr A/3432/628/J. Działka zabudowana budynkiem pałacowym, wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 760m2, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/3431/651/J oraz budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym o pow. 26m2. Działka nr 154 o pow. 1346 m2, rodzaj użytków B – tereny mieszkaniowe. Działka zabudowana dwoma budynkami niemieszkalnymi, jednokondygnacyjnymi o pow. zabudowy 274m2 i 143m2; dwoma budynkami mieszkalnymi, trzykondygnacyjnymi o pow. 143m2 i 213m2. Teren działek ogrodzony, uzbrojony w sieć wodną, kanalizacyjną, energetyczną. – czytamy w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości ujawnionej w KW LE1Z/00032550/0.

O zabytku zrobiło się głośno, w regionalnych mediach, z powodu zapadnięcia wyroku skazującego w sprawie o jej zniszczenie. Oskarżony o ten czyn właściciel został skazany na karę grzywny 9 000 zł oraz na nawiązkę 15 000 na rzecz towarzystwa zajmującego się ochroną zabytków. Wyrok nie jest prawomocny.

W przeszłości nieruchomość była już przedmiotem licytacji (w 2012 roku) a następnie została odsprzedana (w 2013 r.) spółce Invest-Met Stal Sp. z o. o.. Spółka obecnie znajduje się w likwidacji i zabytek ponownie trafi na licytację komorniczą. Według ksiąg wieczystych roszczenia (objęte hipoteką) wobec spółki na łączną kwotę 554 991,07 zł ma legnicki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres listopad 2011 – kwiecień 2013 oraz maj 2013 – marzec 2015 wraz z odsetkami oraz innymi kosztami.

Pierwsza licytacja nieruchomości odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi. Cena wywoławcza wyniesie 611 250,00 zł, tj. 3/4 sumy oszacowania wynoszącej 815 000 zł. Chętni muszą pamiętać o wniesieniu wadium w określonym w obwieszczeniu terminie. Kwota wadium wynosi 81 500 zł.

Sprawami nieruchomości zajmuje się złotoryjski komornik Adam Misiorny. – W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. – czytamy w obwieszczeniu.

Załączniki:

Obwieszczenie wysłane do UM Wojcieszów

 

Komentarze

komentarze