70% zagranicznych gości hotelowych przybywa z Ukrainy, Litwy, Rosji i Łotwy

Do Złotoryi od lat chętnie przybywają turyści z zagranicy. Szczególnymi względami bazę hotelową w naszym mieście darzą turyści zza wschodniej granicy.

Według Banku Danych Lokalnych GUS w 2015 roku noclegi w złotoryjskich hotelach zajęło 6 862 turystów zagranicznych.

Najwięcej przybyło ich z Ukrainy 2 448 osób, co stanowi 35,67%. Drugie miejsce zajęli turyści z Litwy – 948 osób, czyli 13,82%. Duńczyków przybyło 878 (12,8%), Rosjan o 10 osób mniej (12,65%). Niemców było 664 (9,68%), Łotyszy 560 (8,16%) a Białorusinów 239 osób (3,48%).

Ciekawostką może być fakt, że w 2012 roku było najwięcej turystów zagranicznych a prawie 68% pochodziło z Rosji. Ogólna liczba turystów z Rosji a także procentowy stosunek zaczął jednak spadać. Na pierwsze miejsca wysunęli się turyści z Ukrainy i Litwy.

Niestety spadek pokaźnej liczby turystów w Rosji spowodował znaczny spadek ogólnej liczby zagranicznych turystów. Liczba turystów zagranicznych w 2015 roku była o 42,61% mniejsza od liczby w 2012 roku.

2012 rok
Ogółem: 11 956
1. Rosja: 8 123 (67,94%)
2. Ukraina: 1 626 (13,60%)
3. Litwa: 536 (4,48%)

2013 rok
Ogółem: 10 568
1. Rosja: 4 520 (42,77%)
2. Ukraina: 3 469 (32,83%)
3. Litwa: 735 (6,95%)

2014 rok
Ogółem: 8 786
1. Rosja: 2 823 (32,13%)
2. Ukraina: 2 255 (25,67%)
3. Litwa: 1 064 (12,11%)

Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.

Komentarze

komentarze