ZPO przejmie SPZOZ?

W ostatni czwartek roku radni powiatu złotoryjskiego zdecydują o połączeniu powiatowych SPZOZ-ów.

Jeden z projektów uchwał, który będzie głosowany, zakłada przejęcie przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy mienia, należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Ograniczy to koszty funkcjonowania obydwu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które należą do Powiatu Złotoryjskiego. Dziś SPZOZ nie prowadzi dawnej działalności medycznej a istnieje potrzeba obsługiwania dzierżawy operatorskiej szpitala oraz bieżącego regulowania zobowiązań za lata poprzednie. Połączenie ograniczy koszty administracyjne prowadzenia jednostki.

Przez poprzednie lata ZPO, prowadzony przez dyrektor Longinę Podgórską, osiągał co roku kilkudziesięciotysięczny zysk. Przez lata jednostka zgromadziła ponad pół miliona złotych nadwyżki. SPZOZ posiada ok. 18 mln złotych zobowiązań.

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze