Miasto sprzeda dom obok Lidla i działkę na podstefie LSSE

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosi wkrótce dwa przetargi na nieruchomości należące do miasta.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Złotoryi przy ul. Krzywoustego 12

W skład nieruchomości wchodzą:

  • działka nr 81 – niezabudowana (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)
  • działka 80/2 – zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 194,44 m2 (tereny mieszkalne)

Budynek mieszkalny składa się z dwóch lokali mieszkalnych położonych na I piętrze i poddaszu oraz pomieszczeń gospodarczych w przyziemiu budynku.

Z uwagi na fakt, że wysokość pomieszczeń w budynku jest mniejsza niż 2,2m przyjęto, że powierzchnia użytkowa wynosi 97,22 m2:

  • Wysokość lokalu nr 1 na I piętrze 1,95 m2.
  • Wysokość lokalu nr 2 na poddaszu 2,14 m2.
  • Wysokość pomieszczeń w przyziemiu 2,17 m2.

Budynek posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Wzdłuż nieruchomości za budynkiem biegnie kanalizacja deszczowa do zachowania. Uzbrojenie terenu: sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Cena nieruchomości: 149 000 zł brutto, w tym:

  • działka nr 81 – 29 576,50 zł brutto (w tym 23% VAT)
  • działka nr 80/2 – 119 423,50 zł brutto w tym: 81 566,25 zł – budynek mieszkalny, 37 857,25 zł – grunt.

Sprzedaż działki nr 80/2, na której znajduje się budynek jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Strefowej, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Złotoryja.

W skład nieruchomości wchodzą następujące działki:

  • 92/35 w obrębie 7 – 0,0990 ha (grunty orne RIIIa)
  • 92/37 w obrębie 7 – 1,3209 ha (grunty orne RIIIa)

Działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar o kształcie zbliżonym do trapezu, teren płaski. Przy zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energetyczna SN. Wzdłuż ulicy Strefowej biegną podziemne sieci uzbrojenia terenu – kanalizacja, woda, telekomunikacja, a gaz przy zachodniej granicy sąsiedniej działki nr 92/36.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy przemysłowej, składowej i/lub usługowej (1PSU).

Przez działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20kv. Wzdłuż w/w dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości do 20 m, do 10 m od sieci linii w obu kierunkach, w których występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Cena nieruchomości wynosi 416 185,26 zł brutto (338 362,00 zł netto).

ZOBACZ OGŁOSZENIE – KRZYWOUSTEGO

ZOBACZ OGŁOSZENIE – LSSE

Komentarze

komentarze