Korowód z konkursem na przebranie historyczne

Burmistrz Robert Pawłowski po raz trzeci ogłosił konkurs na najlepiej przebraną grupę mieszkańców podczas korowodu otwierającego Dni Złotoryi. W tym roku oceniane będą tylko prezentacje historyczne. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody.

Stroje mogą nawiązywać do średniowiecza lub późniejszych epok. Granicę stanowią lata 20. XX wieku. Pod ocenę będą brane walory promocyjne grupy, powiązanie jej przebrania z historią Złotoryi, zgodność strojów z wybraną epoką historyczną, ich jakość i estetyka, a także atrakcyjność i kreatywność prezentacji.

Korowód, tradycyjnie otwierający święto miasta, odbędzie się w piątek 26 maja. W konkursie na najlepszą prezentację mogą wziąć udział wszystkie złotoryjskie instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe i placówki oświatowe. Z rywalizacji wyłączone są osoby prywatne oraz prowadzące działalność gospodarczą, a także grupa złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Najlepiej i najciekawiej prezentująca się grupa otrzyma nagrody rzeczowe do wysokości 3 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 28 maja na scenie w Rynku. Laureatów wyłoni komisja konkursowa w składzie: sekretarz miasta Włodzimierz Bajoński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniew Gruszczyński oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Złotoryi i organizacji pozarządowych niebiorących udziału w rywalizacji. Jurorzy mogą przyznać więcej wyróżnień, dzieląc nagrodę główną pomiędzy kilku laureatów.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja. Należy je kierować pisemnie do Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja) bądź na adres mailowy: durmaj_katarzyna@zlotoryja.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych UM, tel. 76 877 91 55-57.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze