Będą konsultacje społeczne w sprawie secesji Wojcieszowa?

Na początku miesiąca Sławomir Maciejczyk, Burmistrz Wojcieszowa, wystąpił do Rady Powiatu Złotoryjskiego o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.

W porządku obrad najbliższej sesji znajduje się projekt uchwały, na mocy której miałyby być zorganizowane konsultacje społeczne w tej sprawie.

Proponuje się ich przeprowadzenie od 26 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

W ankiecie konsultacyjnej miałoby zostać zadane pytanie „Czy jest Pan/Pani za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Złotoryjskiego polegającą na wyłączeniu z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego?”. Opcjami do wyboru będą: „Jestem Za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”. Każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić swoją opinię tylko raz.

Formularze konsultacyjne będą dostępne w urzędach gmin (z wyjątkiem Urzędu Miejskiego w Złotoryi), w Powiatowym Urzędzie Pracy, Starostwie Powiatowym oraz do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej.

2 lipca 2017 r. odbyło się referendum gminne w Wojcieszowie. 95,1% mieszkańców, którzy poszli do urn (838 osób) zagłosowało za przyłączeniem miasta do powiatu jeleniogórskiego. Przeciwnego zdania były 43 osoby, które wolą pozostać w powiecie złotoryjskim. Oddano 11 nieważnych głosów. Frekwencja wyniosła 29,4 procent. Zabrakło 19 osób aby referendum było ważne.

Komentarze

komentarze