Od 1 czerwca będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi

Od początku czerwca tegoroczni absolwenci gimnazjów (oraz starsi) będą mieli możliwość składania podań do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi.

Podania będą przyjmowane do 21 czerwca 2017 r. Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. uczniowie będą musieli donieść następujące dokumenty:

– kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
– 2 fotografie (podpisane),
– kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– kandydaci: laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
– dokument potwierdzający pieczę zastępczą.

Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych ma nastąpić do 5 lipca 2017 r. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do Liceum są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do 12 lipca do godziny 15:00, przedkładając oryginały świadectw i certyfikatów. Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone do 14 lipca 2017 r. do godziny 15:00.

W tym roku uczniowie mają do wyboru trzy profile kształcenia:

  • klasa biologiczno-chemiczna z ochroną środowiska (przedmioty rekrutacyjne: język polski, język obcy, biologia, chemia)
  • klasa europejska (język polski, język obcy, historia, wos)
  • klasa informatyczna z rozszerzoną geografią i matematyką (język polski, język obcy, matematyka, geografia)

REGULAMIN REKRUTACJI

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze