W piątek targi edukacyjno-zawodowe

Już w piątek – 25.10.2019 r, od 10:00 do 13:00 zapraszamy do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji na Targi Edukacyjno-Zawodowe (targi pracy) z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zaprosił 30 Wystawców do przygotowania i przeprowadzenia prezentacji stanowisk pracy („interaktywne prezentacje” ukazujące specyfikę pracy w zawodzie, np. ubiór, wykorzystywane narzędzia, produkty, proces produkcji, wyniki pracy). Pracodawcy udostępnią OFERTY PRACY.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Złotoryja (poradnictwo zawodowe / doradca zawodowy)
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi (poradnictwo zawodowe / doradca zawodowy)
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
 • EURES
 • Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Legnicy
 • Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
 • Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, OKZ w Złotoryi
 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi
 • Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • ATUT Lider Kształcenia w Legnicy
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Jeleniej Góry
 • KARMAK ze Złotoryi
 • PIEKARNIA Anna i Grzegorz Baran ze Złotoryi
 • P.P.H.U. DACH-SYSTEM Jarosław Ślufik z Sokołowca
 • VITBIS POLSKA ze Złotoryi
 • Zakład Fryzjerski Sylwia Wiśniewska ze Złotoryi
 • Exact System z Legnicy
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
 • Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
 • Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotoryi
 • Amazon w Okmianach / Komunikacja Plus
 • Stowarzyszenie Nasze RIO, Centrum Wolontariatu, Pracownia Orange w Złotoryi
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
 • Schneider Pojemniki Transportowe w Złotoryi
 • Pierogarnia „Anielskie Smaki” w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Lena Wilków Sp. z o.o. w Wilkowie

W tym roku rozszerzyliśmy “Aleję Odkrywania Talentów”, czyli specjalnie przygotowane stanowiska, na których będzie można spróbować swoich sił, wykonując np. zadania manualne lub wziąć udział w profesjonalnych testach doradczych i poznać dokładnie swoje predyspozycje zawodowe.

Podczas Targów będą się odbywały: pokaz filmów i wystawa prac plastycznych zgłoszonych na zorganizowane przez nas konkursy powiatowe z okazji XI OTK 2019.

Patronat honorowy nad XI Ogólnopolskim Tygodniem Kariery objęły Ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Złotoryjski, Pan Wiesław Świerczyński
Koordynator krajowy: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Komentarze

komentarze