Ogłoszono przetarg na przebudowę mostu w Nowym Kościele

W piątek Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na przebudowę mostu przez rzekę Kaczawę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 82+119 w m. Nowy Kościół wraz z rozbudową DW 328 na dojazdach i opracowaniem dokumentacji projektowej.

Realizację zadania podzielono na trzy etapy :
ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu (całkowitą rozbiórkę oraz budowę
nowego) wraz z uzyskaniem pozwoleń (decyzja ZRID lub pozwolenie na budowę), wykonanie projektu mostu
tymczasowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie – termin realizacji
to 8 miesięcy
ETAP II – wykonanie mostu tymczasowego, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie robót
budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego mostu oraz wybudowanie nowego mostu, wykonanie
wszelkich badań i sprawdzeń, wdrożenie docelowej organizacji ruchu oraz zgłoszenie do odbioru końcowego –
termin realizacji to 8 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego (od 15.12 do 15.03)
ETAP III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – termin realizacji to 2 miesiące

Termin wykonania zamówienia ma wynieść 18 miesięcy. Etap pierwszy ma zostać wykonany w ciągu pierwszych 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, drugi etap ma potrwać kolejne 8 miesięcy a trzeci 2 miesiące.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 3 stycznia 2017 r. do godziny 10:00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Komentarze

komentarze