Złotoryja zakupiła stację do mierzenia jakości powietrza. Pomiary dostępne w Internecie!

Urząd Miejski w Złotoryi uruchomił stację do mierzenia jakości po­wietrza na terenie miasta. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na portalu www.zlotoryja.pl.

Urządzenie zostało zainsta­lowane na budynku ratusza przy pl. Orląt Lwowskich. Prowadzi po­miary od poniedziałku 13 marca. Wyniki przedstawia w formie graficznej, na dwóch wykresach: dobowym oraz obejmującym kilka ostatnich dni, na którym znajdują się warto­ści uśrednione. Stacja podaje też aktualny indeks jakości powietrza (w skali od „bardzo dobry” do „bardzo zły”). Odczyt jest odświeżany co 10 minut.

Stacja mierzy ilość pyłu zawie­szonego w powietrzu. To mieszanina bardzo małych cząstek, które mogą przenikać do płuc, powodując zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddecho­wego. Pyły zawieszone są emitowane z takich źródeł jak pożary, place budów, ruch drogowy (pojazdy z silni­kami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych) czy procesy spalania paliw: węgla, drewna i biomasy. Stacja zamontowana w Złotoryi mierzy dwie istotne frakcje pyłu: PM10 – cząstki mniejsze niż 10 μm (mikrometr) oraz PM2,5 (mniejsze niż 2,5 μm).

Zakupione przez złotoryjski magistrat urządzenie jest mobilne. Do funkcjonowania potrzebuje je­dynie zasilania w energię elek­tryczną oraz bezprzewodowego internetu. Może być uruchamiane w innych częściach miasta, by przeprowadzić tam pomiar jakości powietrza.

Wyniki pomiarów są dostępne na stronie www.zlotoryja.pl w zakładce Miasto Złotoryja/Ochrona środowiska/Pomiar jakości powietrza lub bezpośrednio pod adresem http://powietrze.zlotoryja.pl.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze