W Złotoryi będzie ulica Generała Martiala Vachota?

W lutym Stowarzyszenie Historyczne 3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego zwróciło się z prośbą do Rady Miejskiej w Złotoryi o nadanie niezabudowanej działce nazwy ulicy Generała Martiala Vachota.

Gotowy jest już projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, nad którym radni prawdopodobnie radni będą obradować podczas czerwcowej sesji. Francuski generał miałby zostać patronem ulicy mieszczącej się przy drodze gminnej położonej na działce nr 91/10 w obrębie 7 miasta Złotoryja. Są to grunty przyległe do granic podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ulica prostopadła do ulicy Przemysłowej). Warto wspomnieć, że w przyszłości mogą stać się częścią podstrefy, gdyż złotoryjska podstrefa w najbliższym czasie ma zostać powiększona o ok. 20ha, a w przyszłości o kolejne ok. 30ha.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. – Jest to obszar ziemi położony między Wilczą Górą a Kostrzą. Miejsce to nie zostało wybrane przez nas przypadkowo. Położone jest nieomal w środku wydarzeń największej w historii Złotoryi bitwy, jaka miała miejsce 23 sierpnia 1813 r. Wtedy to Złotoryja znalazła się pomiędzy dwoma walczącymi stronami wojsk francuskich XI i V Korpusu Wielkiej Armii i silnej awangardy wojsk koalicji rosyjsko – pruskiej Armii Śląska. W sumie stanęło naprzeciw siebie 100 000 żołnierzy i około 100 dział. Bitwa rozstrzygnęła się na korzyść wojsk francuskich. Na polach pomiędzy Wilczą Górą , Kostrzą i Złotoryją ciężkie walki toczył V Korpus wojsk francuskich. Obie góry zostały bardzo mocno ufortyfikowane artylerią obu walczących stron. Naprzeciwko siebie stanęła tu francuska i rosyjska piechota. – tłumaczą pomysłodawcy.

Generał Vachot zmarł w wieku 50 lat podczas szturmu na Kostrzę. Dowodził żołnierzami polskimi. – Generał Martial Vachot szczególnie upodobał sobie żołnierzy (kompanię woltyżerów) 3. Pułku Piechoty Irlandzkiego z Polakami. Darzył ich zaufaniem i walczył z nimi podczas całej kampanii do chwili śmierci. Polacy w irlandzkich mundurach podczas tych wydarzeń byli świadomi, że walczą u boku swych irlandzkich towarzyszy broni o niepodległość Polski. – pisze Cezary Skała w liście do przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotoryi.

Akt prawa miejscowego, jakim jest uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, wszedłby w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że gdyby został (przykładowo) ogłoszony 1 lipca 2016 r., to od 16 lipca 2016 r. w Złotoryi będziemy mieli ulicę Generała Vachota.


Komentarze

komentarze