Ratusz zorganizuje debatę publiczną dla mieszkańców

Burmistrz Robert Pawłowski chce zebrać wszystkie propozycje mieszkańców dotyczące rozwoju miasta i inwestycji, a następnie poddać je pod debatę publiczną. Złotoryjanie mają określić priorytety. Ratusz czeka na pomysły do 30 maja.

– Mamy bardzo aktywnych mieszkańców, którzy mają wiele świetnych pomysłów, część z nich potrafią nawet wprowadzić w życie. Przykład to chociażby ostatnie sprzątanie Górki Mieszczańskiej i zorganizowanie tam pikniku rodzinnego. W tym tkwi siła naszego miasta i cieszę się, że takie przedsięwzięcia mogę wspierać. Wieloma pomysłami ludzie dzielą się ze mną podczas spotkań na ulicy czy też za pośrednictwem „Zadaj pytanie burmistrzowi”. Chciałbym wszystkie te pomysły zebrać, wstępnie wycenić i poddać pod publiczną dyskusję, żebyśmy mogli wspólnie ustalić kolejność ich realizacji. Naraz nie da się wszystkiego zrealizować, nie tylko z przyczyn finansowych, ale i organizacyjnych – uważa burmistrz Robert Pawłowski.

Zdaniem burmistrza, dobrą okazją do ustalenia priorytetów ma być dyskusja nad przyszłorocznym budżetem. – W tej chwili opracowujemy już pewne ramy zawierające tzw. wydatki sztywne, czyli takie, z których nie możemy zrezygnować, jak choćby oświata czy pomoc społeczna. Po tej operacji będziemy mogli zastanowić się, jak podzielić pozostałą część budżetu, właśnie ze względu na priorytety. Czy na przykład zrezygnować z jakiejś konkretnej inwestycji drogowej na rzecz większych wydatków w innym obszarze, np. dofinansowywania zmian źródeł ciepła? To także okazja, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się na temat imprez odbywających się w naszym mieście – może któraś się przeżyła, a inną należy wesprzeć w zdecydowany sposób? – dodaje Robert Pawłowski.

Na propozycje nowych przedsięwzięć dotyczących Złotoryi, które mogłyby być zrealizowane w budżecie na rok 2018, ratusz czeka do wtorku 30 maja. Pomysły można zgłaszać tradycyjną pocztą (Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja) lub poprzez formularz na stronie internetowej miasta: http://ankiety.zlotoryja.pl. Podczas Dni Złotoryi w Rynku zostanie wystawiona specjalna urna, do której mieszkańcy będą mogli wrzucać swoje propozycje.

Debata publiczna złotoryjan nad zebranymi projektami ma się odbyć w czerwcu. Urząd Miejski w Złotoryi poinformuje o jej miejscu i terminie.

– Wiele się zmieniło w ostatnich latach w Złotoryi, na pewno skróciła się droga pomiędzy mieszkańcami a urzędem miejskim. Jest więcej kanałów, którymi następuje wymiana informacji, jest też ze strony urzędu nastawienie, żeby w jak najszerszym możliwym zakresie rozwiązywać problemy zgłaszane przez złotoryjan. Jesteśmy na tyle niewielkim miastem, że ten kontakt może być bezpośredni i zupełnie niesformalizowany – podsumowuje burmistrz.

Komentarze

komentarze