Co dalej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

W październiku 2017 roku, pierwszy raz po nieco ponad dekadzie, dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu zmieniono trzy miejscowe plany zagospodarowania, kolejne dwa są już gotowe i oczekują na uchwalenie. Obecnie trwają prace projektowe nad kolejnymi czterema.

Co już uchwalono?

30 października 2017 r. Rada Miejska uchwaliła następujące plany miejscowe:

  • Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego (zmiana planu z 2002 roku, wykonawca: Pracownia 3P Marcin Kowalski)
  • rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi (zmiana planu z 2002 roku, wykonawca: Pracownia 3P Marcin Kowalski)

Były to pierwsze zmiany w MPZP od czerwca 2007 r.

25 stycznia 2018 r. radni uchwalili plan miejscowy dla:

  • rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi (zmiana planu z 2002 roku, wykonawca: Pracownia 3P Marcin Kowalski)

14 czerwca 2018 r. zostało uchwalone nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi. Studium zostało wykonane przez Wrocławskie Biuro Urbanistyki. Wejście w życie tej uchwały daje możliwość uchwalenia kolejnych zmian w MPZP.

To trochę trwa…

Warto pamiętać, że procedury związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są czasochłonne a zapisy tego typu aktów prawa miejscowego stają się często przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów.

Na przykład w Legnicy nadal obowiązuje wiele miejscowych planów sprzed 2000 roku. Podobnie jest we Wrocławiu.

Plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W przeciwnym razie wojewoda może stwierdzić ich nieważność.

Pierwsze uchwały, które uruchomiły w Złotoryi procedurę zostały uchwalone we wrześniu 2015 roku.  Niestety firma, której zlecono wówczas przygotowanie całego dokumentu niestety nie poradziła sobie z zadaniem. Tak tłumaczył to burmistrz w grudniu 2016 roku:

„Niestety pewne rzeczy są od nas niezależne. Firma, która wygrała przetarg na wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po prostu sobie nie poradziła z tym zadaniem, choć nic nie wskazywało, gdy rozstrzygaliśmy przetarg, że może wystąpić problem. To wszystko odbywało się w trakcie zmiany niektórych przepisów, doszła sprawa lokalnych programów rewitalizacji, dlatego musimy procedurę zacząć niejako od nowa. Mamy jednak już część materiałów. Zależy nam, żeby przynajmniej tam, gdzie jest to możliwe popchnąć sprawy do przody, stąd decyzja, żeby niektóre obszary miasta dostosować szybciej. Na pewno nie jest to lekceważenie mieszkańców.”

W najbliższym czasie…

Dwa kolejne miejscowe plany zagospodarowania, zostały już wyłożone do publicznej dyskusji i istnieje szansa, że do końca września 2018 roku zostaną uchwalone. Są to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla:

  • działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
  • działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi

Aktualnie trwają prace nad…

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na które podpisane są już umowy i które gotowe będą w przyszłym roku to plany:

  • obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi (umowa zawarta 30.10.2017, termin wykonania: nie później niż do 30 stycznia 2019 r., wykonuje: Wrocławskie Biuro Urbanistyki)
  • dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki (umowa zawarta 15.01.2018, termin wykonania: nie później niż do 15 lipca 2019 r., wykonuje: Wrocławskie Biuro Urbanistyki)
  • dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej (umowa zawarta 09.03.2018, termin wykonania: 9 czerwca 2019 r., wykonuje: Pracownia Projektowo-Usługowa Maluga)
  • dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej (umowa zawarta 09.03.2018, termin wykonania: 9 czerwca 2019 r., wykonuje: Pracownia Projektowo-Usługowa Maluga)

Wszystkie informacje wykorzystane w tym materiale bez problemu można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie miejskiej.

Komentarze

komentarze