Złotoryja szuka nowego sekretarza

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku Sekretarza Miasta Złotoryja. Nabór ma związek z przejściem na emeryturę dotychczasowego sekretarza Włodzimierza Bajońskiego po prawie 17 latach pracy w złotoryjskim Ratuszu.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Miasta Złotoryja w terminie do dnia 16 września 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komentarze

komentarze