Wojewoda przypomina o możliwości ubiegania się o środki finansowe dla poszkodowanych rodzin

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w związku z wydarzeniami związanymi z wichurą na Dolnym śląsku przypomina samorządowcom o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dotyczy to m.in. na wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł.

Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.

Źródło: Wojewoda Dolnośląski

Komentarze

komentarze