Byli mieszkańcy obniżą diety radnym w przyszłej kadencji!

Mieszkańcy Złotoryi, którzy w najbliższym czasie zmienią stałe miejsce zamieszkania, obniżą diety radnym miejskim. Wszystko za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z 2000 r., które wiąże maksymalną kwotę diety radnego z liczbą mieszkańców gminy.

Formalnie Złotoryja jest jeszcze średnim miastem.

Według ostatniej informacji o stanie rejestru wyborców w Złotoryi mieszka 15 015 osób, z czego uprawnionych do głosowania jest 12 577 pełnoletnich Złotoryjan. Za średnie miasta uważa się miasta od 15 tys. mieszkańców.

Stawki maksymalne z rozporządzeia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, maksymalna dieta radnego wynosi dla gminy:

  • poniżej 15 tys. mieszkańców – 1.342,07 zł (50% podstawy)
  • od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 2.013,10 zł (75% podstawy)
  • powyżej 100 tys. mieszkańców – 2.684,13 zł (100% podstawy)

Co to oznacza dla radnego?

Aktualnie radny miejski ze Złotoryi zarobić może maksymalnie 2.013,10 zł. Jeżeli z miasta ubędzie jeszcze 16 osób, Złotoryja straci status miasta średniego i jej radny nie dostanie więcej niż 1.342,07 zł.

Jakie są wysokości tych diet – od czego są zależne?

Właściwe kwoty diet radnych miejskich regulują przepisy lokalne. Konkretne unormowania znajdziemy w § 7 Statutu Miasta Złotoryja. Diety radnych miejskich są wypłacane w wysokości 8% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jej naliczanie za udział w sesji i posiedzeniach komisji.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł. Oznacza to, że jedna sesja lub jedno posiedzenie komisji to zarobek dla radnego rzędu 361,69 zł (podatków od diet się nie płaci). Również na gruncie przepisów lokalnych wprowadzone zostało ograniczenie wypłaty diet za obecność na posiedzeniach komisji do 36 (kiedyś 32) posiedzeń komisji w roku. Diety nie są opodatkowane do kwoty 2280 zł/miesięcznie.

Dziś radny, który przyjdzie na 3 posiedzenia komisji oraz sesję w miesiącu otrzyma 1 446,76 zł na rękę, czyli ok. 80 zł mniej niż osoba, która pracuje na umowę o pracę i otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Niedługo kwota ta będzie obniżona do 1 342,07 zł. Za piąte posiedzenie komisji w miesiącu obecnie radny otrzyma kolejne 361,69 zł, wkrótce będzie ono… zupełnie darmowe.

Wysokości diet należy zróżnicować ze względu na pełnione funkcje

Zgodnie z ustawą diety należy zróżnicować ze względu na pełnione funkcje w radzie (art. 25 ust. 8 u.s.g.). Radny, który jest wiceprzewodniczącym, otrzyma za obecność na sesji dietę zwiększoną o 50%, czyli obecnie 542,54 zł. Przewodniczącym komisji oraz sekretarzom (protokołującym) dietę za posiedzenie, na której wykonują swoje zadania zwiększa się o 20%, czyli otrzymują 434,03 zł.

Przewodniczący Rady jako jedyny otrzymuje maksymalną możliwą do wypłaty kwotę, co oznacza, że najbardziej odczuje tę zmianę. Zamiast 2 013,10 zł/miesięcznie będzie otrzymywał 1 342,07 zł/miesięcznie.

Ile wynosiły diety dawniej?

Nieco ponad 10 lat temu dieta radnego wynosiła 231,28 zł (w okresie październik – grudzień 2007). Trzy i pół roku temu 315,12 zł, rok później 326,56 zł a półtora roku temu 340,32 zł.

Zmniejszy się również wynagrodzenie zasadnicze burmistrza i jego zastępcy

Maksymalne zarobki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jak i ich zastępców określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Obecnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w przypadku Złotoryi:
– burmistrz – 4800 zł brutto (minimalne 3600 zł brutto) wynagrodzenia zasadniczego + max. 2100 zł brutto dodatku funkcyjnego
– zastępca – 4200 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego + max. 2200 zł dodatku funkcyjnego

Dla gminy poniżej 15 000 mieszkańców:
– burmistrz – 4700 zł brutto (minimalne 3400 zł brutto) + max. 1900 zł brutto dodatku funkcyjnego
– zastępca – 3800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego + max. 1760 zł brutto dodatku funkcyjnego.

Zastępca musi mieć wykształcenie wyższe oraz minimum 6-letni staż pracy (wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej).

Poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem funkcyjnym burmistrz i zastępca otrzymują dodatek specjalny (od 20 do 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz dodatek za staż pracy (max. 20% wynagrodzenia zasadniczego, 1% za każdy przepracowany rok)

Czy Złotoryja kurczy się w większym stopniu niż okoliczne miasta porównywalnej wielkości?

Na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS przygotowaliśmy rozpiskę odnośnie zmiany oficjalnej liczby ludności w okresie między końcem 2014 a końcem 2017. Znajdziesz ją tutaj.

Biorąc pod uwagę okoliczne miasta między 7 a 40 tysięcy mieszkańców:

Chojnów – -2,86%
Lwówek Śląski – -2,41%
Jawor -2,11%
Złotoryja – -1,88%
Bolesławiec – -0,96%
Polkowice – -0,24%

W takiej kategorii zwiększa się wyłącznie liczba mieszkańców w miastach leżących w pobliżu stolicy województwa:

Syców – +0,06%
Brzeg Dolny – +0,22%
Oborniki Śląskie – +0,53%
Środa Śląska – +0,92%
Oława – +1,63%
Trzebnica – +2,24%
Kąty Wrocławskie – +4,54%
Siechnice – +16,13%

Komentarze

komentarze