DSDiK ogłasza przetarg na przebudowę mostu w Starej Kraśnicy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jest bliska kolejnej inwestycji na terenie powiatu złotoryjskiego. W środę ogłoszony został przetarg „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Zamówienie ma zostać wykonane w trzech etapach do 15 grudnia 2018 r.:

  1. Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu wraz z uzyskaniem pozwoleń, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie – do 15 grudnia 2017 r.
  2. Etap II – wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową mostu, wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń, wdrożenie docelowej organizacji ruchu oraz zgłoszenie do odbioru końcowego – do 15 października 2018 r.
  3. Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do 15 grudnia 2018 r.

Kryteria wyboru oferty są następujące: cena – 60%, okres gwarancji – 30%, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 10%.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 9 marca 2017 r. do godziny 10:30. Należy także pamiętać o wcześniejszej wpłacie wadium w kwocie 20 tys. zł.

To kolejna inwestycja realizowana na terenie powiatu złotoryjskiego przez DSDiK. Obecnie trwają prace na moście Kaczawie w Złotoryi oraz przebudowa ul. Wojska Polskiego w Złotoryi. Ponadto rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę mostu w Nowym Kościele oraz ogłoszono przetarg na budowę I etapu obejścia miasta Złotoryja (potocznie zwanego „obwodnicą Złotoryi”).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Komentarze

komentarze