Kwiatów i pół Lubiatowa pójdą na wybory 10 lutego 2019 r.

Na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Jana Tymczyszyna – wójta elekta Gminy Złotoryja, Wojewoda Dolnośląski zarządził przeprowadzenie w okręgu nr 5 wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotoryja.

Wybory odbędą się w mateczniku nowego wójta. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy okręgu nr 5: Lubiatów od nr 1 do nr 37C, Kwiatów. Stanowi o tym Uchwała Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Podstawą prawną zarządzenia wyborów jest zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego opublikowane dziś w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 5797.

Kandydować może każdy mieszkaniec Gminy Złotoryja uprawniony posiadający czynne prawo wyborcze.

Jan Tymczyszyn, którego mandat radnego, wygasł obejmie urząd wójta jutro o godzinie 10.

Harmonogram czynności wyborczych

do 17 grudnia 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Złotoryja informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi,
– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego do 27 grudnia 2018 r.
– zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I przez
pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi do 1 stycznia 2019 r.
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi do 6 stycznia 2019 r. do godz. 24:00
– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi list kandydatów
na radnego do 11 stycznia 2019 r.
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Złotoryja informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Lubiatowie,
– zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składów Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Lubiatowie i Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników nr 3 w Lubiatowie
do 20 stycznia 2019 r.
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Lubiatowie i Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników nr 3 w Lubiatowie,
– sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Złotoryja,
– przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Złotoryi numerów
dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
do 26 stycznia 2019 r.
– zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,
– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
do 1 lutego 2019 r.
– składanie do Wójta Gminy Złotoryja wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
8 lutego 2019 r.
o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
9 lutego 2019 r.
– przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Lubiatowie spisu wyborców
10 lutego 2019 r.
godz. 7:00 – 21:00 – głosowanie

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Komentarze

komentarze