Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Starostwo Powiatowe w Złotoryi udostępniło projekt uchwały budżetowej Powiatu Złotoryjskiego na rok 2018 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Prawdopodobnie obydwa dokumenty zostaną bez przeszkód uchwalone przez Radę Powiatu!

W projekcie budżetu zarząd powiatu zakłada dochody w wysokości 49 735 122 zł oraz wydatki w kwocie 49 735 122 zł. W tym wszystkim wydatki majątkowe i inwestycyjne mają sięgnąć 5 mln zł:

  • Scalanie gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica – 782 859 zł
  • Platforma Elektroniczna usług geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji – 2 230 640 zł
  • ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością – 1 423 543 zł
  • Wydatki na zakupy inwestycyjne dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł
  • Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych – 5 000 zł
  • Modernizacja w placówkach oświatowych – 550 000 zł
  • Modernizacja w placówkach oświatowych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 40 000 zł

Skoro nie jest planowana nadwyżka, to gdzie zostanie wygospodarowana kwota na wykup 5 mln zł obligacji w 2018 roku?

W następnych trzech latach powiat nie wykupi obligacji. Wykup 23,5 mln złotych obligacji zostanie odłożony w czasie i rozłożony w skali każdego roku na mniejsze kwoty. W latach 2021-2033 powiat ma wykupić po 1-2 mln zł/rocznie.

Podobny wariant próbowały władze powiatu przeprowadzić w sierpniu, lecz wtedy RIO stwierdziła nieważność uchwały. Dlaczego tym razem się ta operacja powiedzie? Ponieważ tym razem zakłada się, że operacja zostanie dokonana na tych samych papierach wartościowych, które zostały wyemitowane w 2013 roku. Zmienią się w nich terminy wykupu a być może i marża. Emitent ma świetną pozycję negocjacyjną – wykup papierów wartościowych i nowa ich emisja to operacja z programem naprawczym.

W poprzednim wariancie przedstawionym w sierpniu powiat zakładał wykup wszystkich obligacji przypadających na lata 2018-2022 i emisje nowych papierów dłużnych na kolejne lataOznaczało to, że po stronie przychodów i rozchodów w 2018 roku pojawiała się kwota 23,55 mln zł. W nowym wariancie kwota po obydwu stronach będzie równa 0,00 zł. 

Dzięki temu rozwiązaniu powiat uniknie tym razem wezwania do opracowania programu naprawczego. Oznacza to, że już na grudniowej sesji możliwe stanie się przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2033.

Obsługa zadłużenia w 2018 roku ma kosztować 850 tysięcy złotych. Więcej wyniesie obsługa długu przez ZPO. Harmonogram pożyczki nie został udostępniony przez władze.

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku ma wynieść 23,55 mln złotych. Obecne zadłużenie ZPO to kwota rzędu 17-18 mln złotych, z której 15 mln złotych to wysokooprocentowana pożyczka – 6,5% + WIBOR6M.

Działanie związane z prolongatą wykupu obligacji jest racjonalne. Gorzej jednak jeżeli rozwiązanie problemu zostanie odwleczone w czasie i zniechęci organ wykonawczy do niezbędnych działań naprawczych, w szczególności związanych z toksycznym długiem ZPO. 

Projekt budżetu i WPF na lata 2018 – 2033

Komentarze

komentarze