Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Zarząd powiatu złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Mimo, że dopuszczalny poziom maksymalnych stawek rośnie o poziom inflacji, to stawki powiatu złotoryjskiego czeka obniżka względem tegorocznych i lat wcześniejszych.

Do tej pory były ustalane w wysokości maksymalnych kwot z obwieszczenia w sprawie ogłoszenia obowiązujących w danym roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Według ostatniej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych (skargi składane przez Rzecznika Praw Obywatelskich) ustalenie stawek na maksymalne musi mieć pokrycie w kosztach ponoszonych przez powiaty. Sądy stwierdzały nieważność uchwał, które ustalały kwoty na maksymalne znane w obwieszczeniu bez żadnego podparcia w kosztach. Takie wyroki dotyczyły m.in. Łodzi czy Legnicy.

Zestawienie stawek

Rodzaj
pojazdu
Usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony Każda doba przechowywania
Stawki
max. 2018
2017
(zarazem max. 2017)
2018 Stawki max. 2018 2017
(zarazem max. 2017)
2018
Rower lub motorower 113 zł 110 zł 100 zł 20 zł 19 zł 18 zł
Motocykl 223 zł 218 zł 180 zł 27 zł 26 zł 25 zł
Pojazd o DMC do 3,5 tony 486 zł 476 zł 380 zł 40 zł 39 zł 35 zł
Pojazd o DMC od 3,5 do 7,5 ton 606 zł 594 zł 530 zł 52 zł 51 zł 50 zł
Pojazd o DMC od 7,5 do 16 ton 857 zł 841 zł 780 zł 75 zł 73 zł 70 zł
Pojazd o DMC powyżej 16 ton 1263 zł 1239 zł 1200 zł 136 zł 133 zł 150 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1537 zł 1508 zł 1400 zł 200 zł 196 zł 200 zł

Za odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia ustala się koszty w wysokości 50% opłaty określonej dla usunięcia pojazdu z drogi, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Stawki maksymalne obowiązywać będą teraz tylko za dzień przechowania pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. Pozostałe stawki są niższe od maksymalnych, ale istotnie do nich zbliżone. Czy są poprawnie ustalone? A może za jakiś czas znajdzie się obywatel, który wykaże w postępowaniu sądowoadministracyjnym, że jednak nadal są zbyt wysokie?

– Przepisy Prawa o ruchu drogowym przewidują ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi (np. na skutek niewłaściwego parkowania). Ich wysokość ma być przy tym ustalona z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Tymczasem, Rada Miejska w Łodzi określiła stawki opłat na maksymalnym możliwym poziomie, bez sprawdzenia, jaka będzie ich relacja do wspomnianych kosztów. – czytamy na stronie RPO.

Jeżeli Rada Powiatu Złotoryjskiego przyjmie projekt uchwały, to nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Za poprzednią uchwałą, podjętą 29 września 2016 r., opowiedziało się 14 radnych przy 1 głosie wstrzymującym (Józef Sudoł) i 2 radnych nieobecnych na sesji (Barbara Charytoniuk, Mieczysław Słonina).

Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i warunkiem jej wejścia w życie jest jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zobacz również:

Czy opłaty pobierane przez powiat za odholowanie pojazdu są na odpowiednim poziomie?

 

Komentarze

komentarze