Budżet Obywatelski od 28 października

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 4238 opublikowana została uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Uchwałę przyjęli jednomyślnie radni 28 września 2017 r.  na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Za uchwałą: Leszek Antonowicz, Józef Banaszek, Adam Bartnicki, Dariusz Dobosz, Marcin Gagatek, Władysław Grocki, Andrzej Kocyła, Bogdan Łoś, Łukasz Łuniewski, Ewa Miara, Irena Mundyk, Stanisław Pazera, Franciszek Słaby, Waldemar Wilczyński

Nieobecni: Franciszek Słaby, Agnieszka Zawiślak

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Złotoryja w sprawie Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

  • kampania informacyjno – edukacyjna – w działaniach ciągłych
  • zgłaszanie przez mieszkańców Miasta Złotoryja projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – od 2 stycznia do 31 stycznia 2018 r.
  • weryfikacja propozycji projektów pod względem formalnoprawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Złotoryja listy projektów do konsultacji – od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.
  • zapoznanie mieszkańców Miasta Złotoryja z propozycjami projektów – od 1 marca do 16 marca 2018 r.
  • głosowanie mieszkańców Miasta Złotoryja na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi – od 19 marca do 30 marca 2018 r.
  • ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku – 12 kwietnia 2018 r.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Akt prawa miejscowego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 28 października 2017 r.

SZCZEGÓŁY UCHWAŁY

Komentarze

komentarze