CZAS URZĘDOWANIA NA KONIEC AKCJI PIT

Termin na złożenie zeznania o dochodzie za ubiegły rok dobiega końca. W tym roku, ze względu na układ kalendarza, przypada on na 2 maja. Jest tak dlatego, że 30 kwietnia to niedziela, a następny dzień również jest dniem wolnym od pracy.

W celu ułatwienia rozliczenia Urząd Skarbowy wydłuża godziny urzędowania w dniach 27 i 28 kwietnia do godziny 18.00. W godzinach wydłużonych pełniony będzie dyżur w Sali Obsługi (pokój nr 18) i będzie on dotyczył wyłącznie akcji PIT.

Zarządzeniem nr 9/2017 z 29 marca 2017 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla urzędów administracji rządowej ustalił 2 maja dniem wolnym od pracy. W to miejsce dniem pracy wyznaczona została sobota 13 maja. Zważywszy jednak na upływ terminu rozliczenia PIT, w dniu 2 maja Urząd Skarbowy będzie pełnił dyżur w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżur obejmuje wyłącznie akcję PIT. Inne sprawy nie będą w tym dniu załatwiane.

Urząd zachęca jednak do składania zeznań elektronicznie, w szczególności przez usługę PFR (zeznanie wstępnie wypełnione). Forma taka jest dogodniejsza, szybsza i sprawdzona. Osoby składające rozliczenia w postaci papierowej od ubiegłego roku pozostają w mniejszości.

Leszek Boroch
– pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

Komentarze

komentarze