Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej opublikowały wyniki oceny merytorycznej w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości”. O środki w tym konkursie ubiega się Gmina Miejska Złotoryja.

Magistrat ubiega się o prawie 5 mln zł dofinansowania

Na początku roku magistrat złożył projekt pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej”. Całkowita wartość projektu ma wynieść 8 007 300,00 zł, miasto stara się o 4 817 400,00 zł dofinansowania. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W tej ostatniej odpadł jedyny konkurent, więc w grze o środki na placu boju pozostaje tylko projekt miasta. Alokacja środków w naborze wynosi 1 140 000 EUR.

Hala modułowa będzie dzierżawiona dla małych i średnich przedsiębiorców

Licząca ponad 2 tys. m2 powierzchni hala miałaby powstać w sąsiedztwie podstrefy Złotoryja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Byłaby wyposażona w część biurową-socjalną. Właścicielem hali pozostałoby miasto, które wydzierżawiałoby pomieszczenia zainteresowanym przedsiębiorcom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Od blisko 3 lat zajmujemy się obsługą inwestorów: małych, średnich i dużych. Z naszych doświadczeń wynika, że część z nich nie jest zainteresowana budową zakładu od podstaw, lecz chciałaby uruchomić produkcję w gotowym obiekcie. Dlatego chcemy im zaoferować miejsce gotowe do rozpoczęcia produkcji – w formie hali modułowej, która umożliwi pracę nawet 3 firm produkcyjnych z sektora MŚP jednocześnie – mówiła dla „Gazety Złotoryjskiej” Katarzyna Iwińska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Więcej o projekcie można przeczytać na portalu Gazety Złotoryjskiej.

Co dalej z projektem?

Projekt czeka jeszcze ocena zgodności ze Strategią Aglomeracji Jeleniogórskiej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2018 r.

Kim są mali i średni przedsiębiorcy?

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (art. 7 ustawy), która zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, małych i średnich przedsiębiorców definiuje się poprzez spełnianie przez nich w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie następujących warunków:

mały przedsiębiorca:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro oraz
  • nie jest mikroprzedsiębiorcą (odpowiednio zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz obrót nie przekracza 2 mln euro)

średni przedsiębiorca:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro oraz
  • nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą

INFORMACJE O NABORZE

(Fot. projekt hali ze strony zlotoryjska.pl)

Komentarze

komentarze