Bez rządowej dotacji na ulicę Gwarków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Niestety spośród 3 inwestycji z terenu powiatu złotoryjskiego żadna nie otrzyma dofinansowania.

Pomoc rządową dostanie 15 gmin i 13 powiatów. Najbliżej dofinansowania była przebudowa ulicy Gwarków, o którą starało się Miasto Złotoryja. Miasto starało się o pokrycie połowy kosztów inwestycji, czyli 180 tys. złotych. Gdyby na program przeznaczono 5 mln złotych więcej (2,5 mln więcej dla gmin), to gmina załapałaby się. Niestety inwestycje, które zajęły poprzednie miejsca były często inwestycjami kilka, kilka razy droższymi niż złotoryjska ulica.

Budowa drogi w Rokitnicy (Gmina Złotoryja) znalazła się na 20. pozycji, a następną pozycję zajął remont dróg gminnych na terenie Świerzawy wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami.

Dla dróg gminnych, w roku 2017, przeznaczone zostanie z programu 23,4 mln złotych. Tyle samo dostaną drogi powiatowe. Wysokość środków przeznaczonych dla samorządów województwa dolnośląskiego zależna jest od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2017.

ZOBACZ LISTĘ DOFINANSOWANYCH

Komentarze

komentarze