Gmina Złotoryja dokonała podziału na okręgi wyborcze

23 lutego br. Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w gminie zamieszkałej przez ok. 7 tys. osób wszystkie okręgi są jednomandatowe.

Nr Granice
okręgu 
1 Jerzmanice-Zdrój od nr 1 do nr 30,
Nowa Ziemia,
Sępów
2 Jerzmanice-Zdrój od nr 31 do nr 127
3 Brennik,
Gierałtowiec
4 Ernestynów
5 Lubiatów od nr 1 do nr 37C,
Kwiatów
6 Lubiatów od nr 38 do nr 77
7 Nowa Wieś Złotoryjska,
Podolany,
Pyskowice,
Wyskok
8 Prusice od nr 1 do nr 27
i od nr 58 do nr 107
9 Prusice od nr 28 do nr 57,
Leszczyna
10 Kopacz,
Łaźniki,
Rokitnica
11 Kozów,
Rzymówka,
Wysocko
12 Wilków od nr 1 do nr 45
13 Wilków od nr 46 do nr 95

ulice:
Brzozowa,
Dworcowa,
Działkowa,
Konwaliowa

14 Wilków – Osiedle

ulice:
Brata Alberta,
Paderewskiego,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Kopernika,
Mickiewicza,
Polna,
Ogrodowa,
Leszczyńska,
Leśna,
Szkolna

15 Wilków – Osiedle

ulice:
Piotra i Pawła,
Staszica,
Pocztowa,
Kochanowskiego,
Damrota,
Sienkiewicza

Moc straciła uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze, zmieniona uchwałą nr IX/86/2015 z dnia 15 września 2015 r.

Nowa uchwała zbytnio nie różni się od poprzedniej poza tym, że doszły nowe ulice i numery nowych budynków.

Komentarze

komentarze