Zaproszenie na Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną

Publikujemy zaproszenie na pierwsze Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną, które odbędzie się w najbliższą niedzielę wieczorem.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze
Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną
w dniu 20 maja 2018 r. o godz. 19.00

w Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, ul. M. Konopnickiej 22.

Spotkania z tego cyklu, czyli wspólne śpiewania, odbywać się będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca w
tym samym miejscu i o tej samej porze.

W imieniu organizatorów: Jerzy Bucha, Roman Gorzkowski i Władysław Grocki

Program wydarzenia

„Rzadko na moich wargach –

Niech dziś to warga ma wyzna –

Jawi się krwią przepojony,

Najdroższy wyraz: Ojczyzna.”

Jan Kasprowicz, Rzadko na moich wargach…

20 maja 2018 r.

Witaj, majowa jutrzenko

Dedykacja                                                              słowa: Zygmunt Gloger

Słowo wstępne

Rzadko na moich wargach…                                 słowa: Jan Kasprowicz

Jak długo w sercu naszem                                     słowa: autor nieznany, muzyka: ks. Władysław Pietkiewicz

Ks. Piotr Skarga, Kazania – fragmenty

Pieśń konfederatów barskich                                słowa: Juliusz Słowacki, muzyka: Andrzej Kurylewicz

Preambuła Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Witaj, majowa jutrzenko                                  słowa: Rajnold Suchodolski, muzyka: Fryderyk Chopin (?)

Hymn do miłości ojczyzny                                słowa: Ignacy Krasicki, muzyka: Wojciech Sowiński

Bartoszu, Bartoszu                                                 słowa: Władysław Anczyc (?), muzyka: autor nieznany

Idzie żołnierz borem, lasem                                   słowa, muzyka: autorzy nieznani

Miejcie nadzieję                                        słowa: Adam Asnyk, muzyka: Zbigniew Preisner

 

 

Komentarze

komentarze