Ł. Horodyski poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „każdego radnego”

Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego Łukasz Horodyski zdecydował się przerwać impas związany z projektem uchwały złożonym we wrześniu 2017 roku przez grupę radnych. W przedłożonym projekcie radni postulowali aby inicjatywę uchwałodawczą posiadał każdy radny. Obecnie takie prawo przysługuje przewodniczącemu, grupie trzech radnych lub zarządowi powiatu.

Pod projektem uchwały podpisali się wówczas: Paweł Macuga, Łukasz Horodyski, Anna Melska i Józef Sudoł. Pierwsza trójka nadal jest radnymi powiatowymi. Józefa Sudoła zastąpił w Radzie Zbigniew Mosoń.

Ireneusz Żurawski, ówczesny przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego, nie chciał poddał projektu uchwały pod głosowanie. Najpierw utrzymywał, że nie ma odpowiedniej komisji do jego zaopiniowania a potem, że projektu nie ma w obrocie prawnym. Wielokrotnie przeciwko temu oponował Paweł Macuga. Po kilku miesiącach doprosił się opinii prawnej, w której radca prawny podzielił zdanie przewodniczącego Rady. Do końca kadencji poprzedniej Rady zarówno Ireneusz Żurawski, jak i Paweł Macuga pozostali przy swoich stanowiskach.

Łukasz Horodyski przedłożył projekt uchwały w analogicznej treści jak we wrześniu 2017 roku. – W związku z wątpliwościami dotyczącymi procedowania projektu uchwały złożonego przez grupę radnych w dniu 28 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego, jako Przewodniczący Rady Powiatu przedkładam niniejszy projekt uchwały wprowadzający do Statutu Powiatu Złotoryjskiego zmianę w § 28 ust. 1 pkt 1, umożliwiającą złożenie inicjatywy uchwałodawczej przez każdego radnego. Według grupy radnych podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez każdego radnego daje możliwość podejmowania działań wynikających wprost z jego programu wyborczego. – napisał w uzasadnieniu Łukasz Horodyski.

Projekt uchwały będzie głosowany na najbliższej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00.

Komentarze

komentarze