Dofinansowanie do wymiany ogrzewania WFOŚiGW

Gmina Miejska Złotoryja realizuje zadanie pn.,,Zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Złotoryja” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

W dniu 26.10.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Miejską Złotoryja na w/w zadanie została zawarta umowa o dofinansowanie w formie pożyczki.
Pożyczka do 50 % kosztów kwalifikowanych – z górnymi limitami kosztów: dom jednorodzinny – 20 tys. zł, mieszkanie 14 tys. zł, wspólna kotłownia – 8 tys. zł * ilość mieszkań.

Całkowity, planowany koszt realizacji zadania – 503.589,91 zł, w tym koszty kwalifikowane 472.439,91 zł
Kwota dofinansowania (pożyczka) – 236.219,96 zł
Poniżej lokalizacje ujęte w ramach zadania.

L.p.

Lokalizacja zadania

1.

Złotoryja, ul. Klasztorna 5/3

2.

Złotoryja, ul. Krasickiego 2/1

3.

Złotoryja, ul. Rynek 49/4

4.

Złotoryja, ul. Mickiewicza 28/4

5.

Złotoryja, ul. Sienkiewicza 3/3

6.

Złotoryja, ul. Solna 2/5

7.

Złotoryja, ul. Piłsudskiego 12/4

8.

Złotoryja, ul. Basztowa 14/3

9.

Złotoryja, ul. Piłsudskiego 19/1

10.

Złotoryja, ul. Rynek 34/2

11.

Złotoryja, ul. Żeromskiego 9/1

12.

Złotoryja, ul. Tadeusza Kościuszki 8/1

13.

Złotoryja, ul. Asnyka 7/5

14.

Złotoryja ul. Górnicza 12/1

15.

Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 14a/1

16.

Złotoryja, ul. Nasypowa 2

17.

Złotoryja, ul. Górnicza 16B/7

18.

Złotoryja, ul. Gwarków 3

19.

Złotoryja, ul. Magnoliowa 9

20.

Złotoryja, ul. Pobożnego 1A/1

21.

Złotoryja, ul. Rzemieślnicza 1

22.

Złotoryja, ul. Hoża 50

23.

Złotoryja, Pl. Sprzymierzeńców 6B

24.

Złotoryja, ul. Pomorska 7

25.

Złotoryja, ul. Zagrodzieńska 19

 

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze