Starostwo kupuje sprzęt do transmisji sesji i głosowania elektronicznego

Starostwo Powiatowe w Złotoryi zamieściło ogłoszenie o konkursie ofert na „Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego”. Inwestycja ma celu wypełnienie obowiązku nałożonego przez nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym, która będzie miała zastosowanie od nowej kadencji. Wprowadzeniem wideorelacji w 2015 roku Rada i Zarząd Powiatu zainteresowane nie były.

Według opublikowanych dokumentów dostawa, montaż i wdrożenie systemów ma obejmować:

 • system do transmisji obrad rady powiatu z wykorzystaniem kamery (obejmujący: jedną kamerę, dwa mikrofony bezprzewodowe, urządzenie do transmisji, okablowanie, montaż, szkolenie, oprogramowanie wraz z licencją na minimum 12 miesięcy),
 • system do głosowania dla 17 radnych (obejmujący: bezprzewodowe urządzenia do głosowania + 2 zapasowe, oprogramowanie wraz z licencją na minimum 12 miesięcy, szkolenie, instalacja i konfiguracja urządzeń oraz oprogramowania ),
 • świadczenie bezpłatnej zdalnej usługi asysty technicznej oraz serwisu systemu informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia wdrożenia,
 • obecność wdrożeniowca na pierwszej sesji rady powiatu.

Wymagania odnośnie systemów:

 1. System umożliwiający oddawanie głosów w czasie rzeczywistym podczas
  posiedzenia poprzez wybór jednego z 3 przycisków: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
 2. Funkcjonalność systemu głosowania:
  – prezentacja przedmiotu głosowania, listy osób uprawnionych i wyników
  w czasie posiedzenia,
  – możliwość powtórzenia głosowania ze statusem zamknięte,
  – możliwości przeprowadzenia kilku głosowań pod rząd,
  – głosowanie nie może być ograniczone czasowo,
  – głosowanie musi być zakończone przez Operatora,
  – system nie może wymagać oddania głosu przez każdego uprawnionego do głosowania,
  – system musi być wyposażony w blokadę możliwości wprowadzania zmian
  w wynikach głosowania po zakończeniu sesji,
  – łatwe pobieranie wyników głosowania w formie elektronicznej (np. w jednym z formatów: PDF, DOCX, XLSX, CSV) umożliwiające szybką publikację na stronach internetowych,
  – system musi archiwizować wyniki głosowania.
 3. System do transmisji obrad rady powiatu na żywo (streaming) musi spełniać poniższe wymagania:
  – kamera umożliwiająca transmisję w rozdzielczości Full HD (1080p),
  – nagrywanie obrad na dysku bądź nośniku wymiennym w minimum jednym z popularnych formatów wideo (np. AVI, MP4),
  – transmisje online oraz publikacja posiedzeń w oparciu o dostarczoną infrastrukturę techniczną,
  – integracja systemu transmisji z kamerą oraz mikrofonami.

Wykonawca musi udzielić gwarancji 24 miesięcy na wszystkie dostarczone urządzenia, ich prawidłowego działania, zgodnie z warunkami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pełną listę wymagań oraz projekt umowy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 22.08.2018 r. Zamówienie należy wykonać w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Jedynym kryterium konkursu jest najniższa cena.

Zanim wprowadzono ustawowy obowiązek Rada i Zarząd Powiatu nie były zainteresowane dobrowolnym wprowadzeniem wideorelacji

Przypomnijmy, że w 2015 roku Rada Powiatu nie była zainteresowana wprowadzeniem wideorelacji z sesji i posiedzeń komisji. Wówczas tłumaczyła:

„Zarząd Powiatu Złotoryjskiego po uzyskaniu opinii Radnych nie przyjął petycji do realizacji z uwagi na treść §74 ust.1 Statutu Powiatu Złotoryjskiego, który stanowi, że „Każdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji z możliwością zapisu obrazu i dźwięku”.”

Należy jednak zauważyć, że wstęp na sesje Rady wraz z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku zapewnia art. 61 Konstytucji RP. Celem skierowanej wtedy przeze mnie petycji było aby zainteresowani mieszkańcy nie musieli się fatygować na sesje, które odbywają się w godzinach pracy wielu obywateli a lokalni dziennikarze mieli informacje.

Mówiono też między innymi o koszcie rzędu 35 tysięcy złotych. Radny powiatowy Paweł Macuga, korzystając z prywatnej kamery,  od tego czasu nagrywał i upubliczniał każdą sesję, na której był obecny. Zabrakło dobrej woli…

Komentarze

komentarze