Ile zarabiają nauczyciele w powiecie?

Zarząd Powiatu przedłożył uprawnionym podmiotom sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

Sprawozdanie zostało przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Radzie Powiatu Złotoryjskiego, dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat oraz związkom zawodowym.

Kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 wyniosła 2 717,59 zł.

Na podstawie przedstawionych w sprawozdaniu danych wyliczyliśmy średnioroczną liczbę etatów oraz średnie wynagrodzenie w powiecie. Pozostałe informacje pochodzą wprost ze sprawozdania.

Stopień awansu Wskaźnik z KN Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie w powiecie Średnioroczna liczba etatów Wydatki wg średnich wynagrodzeń Wydatki poniesione
stażysta 100,00% 2 717,59 zł 3 180,74 zł 3,64

4,1 w okresie I-VIII; 2,72 w okresie IX-XII

118 704,33 zł 138 934,53 zł
kontraktowy 111,00% 3 016,52 zł 3 263,67 zł 13,51

14,25 w okresie I-VIII; 12,02 w okresie IX-XII

488 917,56 zł 528 975,58 zł
mianowany 144,00% 3 913,33 zł 4 765,31 zł 31,86

32,57 w okresie I-VIII; 30,44 w okresie IX-XII

1 496 144,33 zł 1 821 874,78 zł
dyplomowany 184,00% 5 000,37 zł 5 549,23 zł 104,02

103,43 w okresie I-VIII; 105,19 w okresie IX-XII

6 241 461,83 zł 6 926 547,76 zł

Należy jednak pamiętać, że na średnie miesięczne wynagrodzenie brutto składa się: wynagrodzenie zasadnicze; dodatki: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela.

SPRAWOZDANIE

Komentarze

komentarze